Toegekende vrijstellingen of weigeringen

Op vraag van (kandidaat)studenten werden onderstaande vrijstellingen toegekend of geweigerd. Deze lijst geeft enkel een indicatie voor het volgende academiejaar.
Opgelet: deze lijst is niet bindend en ook niet volledig.
Je kan voor het huidige academiejaar andere of bijkomende vrijstellingen aanvragen zolang het reglement dit toelaat.

Loading...