Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
Internationalisering in jouw school22437/1331/1920/21963/04
Studiegids

Internationalisering in jouw school

22437/1331/1920/21963/04
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Buitengewoon onderwijs
 • Postgraduaat Autismespectrum
 • Zorgverbreding en remediërend leren, trajectschijf 1
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Keuzetraject 19-20.
Studieomvang: 2 studiepunten
Gewicht: 2,00
Totale studietijd: 50,00 uren
Coördinator: Morren Nicole
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Periode 2+3+4

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Aanvullende studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen

BNB BOZO Keuzevak: Internationalisering in jouw schoolVerplicht
 • Uitgever: Karel de Grote Hogeschool
 • Editie: van het betreffende academiejaar
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

De studiebelasting omvat contacturen, supervisiesessies, praktijkervaring en een inhoudelijke en persoonlijke verwerking.

Werkvormen

Contacturen2,50 uren
 • Duur: 3 periodes
 • Startmoment: Periode 2
Zelfstudie47,50 uren
 • Duur: 3 periodes
 • Startmoment: Periode 2

Leerresultaten

CodeOmschrijving
BNB BOZO/1.11.1. Een positieve grondhouding bezitten met betrekking tot de mogelijkheden en toekomstkansen van leerlingen
BNB BOZO/1.41.4. Realiseren en coördineren van het planmatig handelen ten aanzien van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
BNB BOZO/2.12.1. Waarderen van de diversiteit in een klasgroep, als uitdaging voor het zoeken naar aanpassingen en als meerwaarde voor het leerproces van elke leerling
BNB BOZO/2.32.3. Actief op zoek gaan naar hulpmiddelen en ondersteuning die de communicatie- en interactiemogelijkheden van leerlingen bevorderen
BNB BOZO/2.42.4. Een deskundige en evenwichtige afstemming bieden van het onderwijsaanbod – incl. de leerlijnen - op de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen, rekening houdend met een breed toekomstperspectief, maatschappelijke participatie en alle leerdomeinen
BNB BOZO/3.23.2. Planmatig werken aan ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie
BNB BOZO/3.33.3. Een duurzame en gelijkwaardige interactie aangaan met alle betrokken partijen in de school en een breed netwerk
BNB BOZO/4.24.2. Beleidsondersteuning bieden met betrekking tot onderwijsvernieuwing, projecten en schoolvisie
BNB BOZO/5.15.1. Bereid zijn zich voortdurend te informeren en bij te scholen met betrekking tot de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
BNB BOZO/5.25.2. Bevragen, overleggen en voortdurend bijsturen van het eigen handelen

Leerdoelen

We willen studenten een duidelijk beeld geven van de doelen die bereikt kunnen worden dmv een uitgewerkt strategisch internationaliseringsbeleid.

Tegelijkertijd bekijken we, vanuit een realistische invalshoek, de mogelijke barrières voor het opstarten van een internationaliseringstraject.

Door inzicht te geven in de verschillende actieprogramma’s voor internationalisering gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag hoe een passende internationaliseringsactie kan beantwoorden aan een specifieke onderwijsbehoefte in een school.

Ten slotte proberen we de drempel voor internationalisering te verlagen door te wijzen op de verschillende ondersteuningsinitiatieven.

Leerinhoud

Doelgroep: basis- en secundair onderwijs

In dit aanbod bekijken we hoe een strategisch uitgebouwd internationaliseringsbeleid de school kan versterken. We bespreken hierbij volgende aspecten.

1. Waarom als school internationaliseren ?
We bekijken deze vraag vanuit volgende criteria : sleutelcompetenties, kwaliteitsvol onderwijs, positionering in een globaliserende wereld, wereldburgerschap, openheid voor diversiteit.

2. Welke factoren weerhouden scholen om aan internationalisering te doen?


3. Welke internationaliseringsacties / -programma’s bestaan er?
We bespreken de volgende mogelijkheden : eTwinning, Buurklassen, Erasmus+

4. Waar kan je terecht voor ondersteuning?
We bespreken de volgende ondersteuningsmogelijkheden : EPOS, Ondersteuningsdienst eTwinning, Coördinatie Buurklassen, Alden Biesen, Europahuis Ryckevelde,
Scholenkoepel, coördinator internationalisering, directie en collega’s.

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kun je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

De evaluatie gebeurt op niveau van het samengesteld opleidingsonderdeel "Keuzetraject 19-20". Je vindt de algemene informatie over de evaluatie van de keuzevakken dan ook terug in de ECTS-fiche van dit samengesteld opleidingsonderdeel.