Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
Kinderen en jongeren met een ernstige of matige beperking; een uitdaging en zoveel kansen!21291/1331/1920/21963/80
Studiegids

Kinderen en jongeren met een ernstige of matige beperking; een uitdaging en zoveel kansen!

21291/1331/1920/21963/80
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Buitengewoon onderwijs
 • Postgraduaat Autismespectrum
 • Zorgverbreding en remediërend leren, trajectschijf 1
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Keuzetraject 19-20.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Coördinator: Verwulgen Tine
Andere docenten: Jacobs Elke, Van Tichelt Ines
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Periode 3+4

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Aanvullende studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen

BNB BOZO Keuzevak: Kinderen en jongeren met een ernstige of matige beperking; een uitdaging en zoveel kansen!Verplicht
 • Uitgever: Karel de Grote Hogeschool
 • Editie: van het betreffende academiejaar
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

De studiebelasting omvat contacturen, supervisiesessies, praktijkervaring en een inhoudelijke en persoonlijke verwerking.

Werkvormen

Contacturen10,00 uren
 • Duur: 2 periodes
 • Startmoment: Periode 3
Zelfstudie65,00 uren
 • Duur: 2 periodes
 • Startmoment: Periode 3

Leerresultaten

CodeOmschrijving
BNB BOZO/1.21.2. Gegevens verzamelen, selecteren en ethisch correct hanteren als basis voor een brede beeldvorming van een leerling in zijn context
BNB BOZO/1.31.3. Individuele doelen formuleren en gebruiken als basis voor de planning, uitvoering en opvolging van de begeleiding en het onderwijs van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften
BNB BOZO/1.41.4. Realiseren en coördineren van het planmatig handelen ten aanzien van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
BNB BOZO/2.22.2. Differentiëren van het aanbod en de aanpak, op basis van de leer-, gedrags- en ontwikkelingsverschillen in een groep
BNB BOZO/2.32.3. Actief op zoek gaan naar hulpmiddelen en ondersteuning die de communicatie- en interactiemogelijkheden van leerlingen bevorderen
BNB BOZO/2.42.4. Een deskundige en evenwichtige afstemming bieden van het onderwijsaanbod – incl. de leerlijnen - op de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen, rekening houdend met een breed toekomstperspectief, maatschappelijke participatie en alle leerdomeinen

Leerdoelen

 • Je kan aangeven hoe je kinderen/jongeren met EMB kan brengen tot leren
 • Je hebt kennis van de wijze waarop je op basis van ontwikkelingsdoelen de ontwikkeling van deze kinderen/jongeren kan ondersteunen en begeleiden doorheen hun ganse schoolcarrière
 • Je kan de pijlers “taal, communicatie, zelfredzaamheid en maatschappelijke redzaamheid” vertalen in een pedagogisch¬didactisch aanbod voor deze doelgroep
 • Je hebt kennis van de ondersteuning van deze kinderen/jongeren in het BuBaO en BuSo onderwijs
 • Je kan op een functionele manier werken rond taal en communicatie aan de hand van voorbeelden uit de dagdagelijkse praktijk
 • Je hebt zicht op de invloed die de socio emotionele ontwikkeling van jongeren met een beperking heeft op de begeleiding.
 • Je vormt een beeld van de toestroom van deze doelgroep naar het gewoon onderwijs en kan de vraag naar inclusief onderwijs voor deze groep genuanceerd en gegrond bespreken

Leerinhoud

Doelgroep: basis- en secundair onderwijs

In de cursus trachten wij een beeld te vormen van personen met een ernstige tot matige mentale beperking.

We gaan in eerste instantie op zoek naar wat deze beperking betekent voor hun ontwikkeling.
Vanuit deze beeldvorming schetsen we aan de hand van de ontwikkelingsdoelen hoe wij de ontwikkeling van deze kinderen/jongeren ondersteunen en begeleiden. Uiteraard gebeurt dit vanuit het schooleigen pedagogisch project. Taal en communicatie, maatschappelijke redzaamheid en zelfredzaamheid zijn de belangrijkste pijlers in het aanbod voor deze kinderen/jongeren. We bespreken hoe dit vertaald kan worden in een pedagogisch – didactisch aanbod voor deze doelgroep.

We maken ook tijd om kennis te maken met het kader van Dôsen. Op deze manier proberen we door inschatting en inschaling een goed beeld te krijgen op de ontwikkelingsleeftijd van leerlingen met een EMB.

We zoeken dan ook naar gepaste manieren om deze leerlingen te begeleiden in hun leren. Wat zijn hun noden en hoe geven wij hierop antwoorden.

Vervolgens gaan we dieper in op het functioneel werken met deze leerlingen rond taal en communicatie . We doen dit aan de hand van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

We werpen ook een blik op de toenemende stroom van type 2 leerlingen in het gewoon onderwijs en waar de verschillen zich op situeren tussen inclusief vs buitengewoon onderwijs voor deze doelgroep van kinderen /jongeren ?

Tot slot gaan we aan de slag met een oefening van inschatting en inschaling van de leerlingen. We delen met elkaar onze ervaringen en leren zo van elkaar.

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kun je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

De evaluatie gebeurt op niveau van het samengesteld opleidingsonderdeel "Keuzetraject 19-20". Je vindt de algemene informatie over de evaluatie van de keuzevakken dan ook terug in de ECTS-fiche van dit samengesteld opleidingsonderdeel.