Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
Ontwikkelingsdysfasie21290/1331/1920/21963/65
Studiegids

Ontwikkelingsdysfasie

21290/1331/1920/21963/65
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Buitengewoon onderwijs
 • Postgraduaat Autismespectrum
 • Zorgverbreding en remediërend leren, trajectschijf 1
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Keuzetraject 19-20.
Studieomvang: 2 studiepunten
Gewicht: 2,00
Totale studietijd: 50,00 uren
Coördinator: Francke Ine
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Periode 4

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Aanvullende studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen

BNB BOZO Keuzevak: OntwikkelingsdysfasieVerplicht
 • Uitgever: Karel de Grote Hogeschool
 • Editie: van het betreffende academiejaar
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

De studiebelasting omvat contacturen, supervisiesessies, praktijkervaring en een inhoudelijke en persoonlijke verwerking.

Werkvormen

Contacturen2,50 uren
 • Duur: 1 periode
 • Startmoment: Periode 4
Zelfstudie47,50 uren
 • Duur: 1 periode
 • Startmoment: Periode 4

Leerresultaten

CodeOmschrijving
BNB BOZO/1.11.1. Een positieve grondhouding bezitten met betrekking tot de mogelijkheden en toekomstkansen van leerlingen
BNB BOZO/1.21.2. Gegevens verzamelen, selecteren en ethisch correct hanteren als basis voor een brede beeldvorming van een leerling in zijn context
BNB BOZO/1.31.3. Individuele doelen formuleren en gebruiken als basis voor de planning, uitvoering en opvolging van de begeleiding en het onderwijs van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften
BNB BOZO/2.32.3. Actief op zoek gaan naar hulpmiddelen en ondersteuning die de communicatie- en interactiemogelijkheden van leerlingen bevorderen
BNB BOZO/3.13.1. In de samenwerking model staan voor een toekomstgerichte en emancipatorische begeleiding

Leerdoelen

 • Je weet wat taalontwikkelingsstoornissen zijn;
 • Je kan enkele belangrijke kenmerken van taalontwikkelingsstoornissen opsommen;
 • Je kan aandachtig zijn voor signalen van taalproblemen bij leerlingen in de klas;
 • Je hebt handvaten voor de aanpak van kinderen /jongeren met een taalontwikkelingsstoornis in de klas.

Leerinhoud

Doelgroep: basis- en secundair onderwijs

Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis vertonen complexe en hardnekkige moeilijkheden op het vlak van mondelinge taal. Omdat taal nauw samenhangt met andere ontwikkelingsdomeinen, hebben kinderen en jongeren met een taalontwikkelingsstoornis wel vaker ook schoolse moeilijkheden en sociaal-emotionele problemen.

We bespreken de definitie van taalontwikkelingsstoornissen en de specifieke kenmerken in de verschillende taalontwikkelingsfasen. We leggen de nadruk op de signalen die je als leerkracht/ondersteuner kan herkennen per ontwikkelingsfase. Ook het belang van een rijk taalaanbod komt aan bod.

Tot slot geven we specifieke maatregelen, tips, aandachtspunten mee voor leerkrachten en ondersteuners om toe te passen in hun praktijk.

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kun je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

De evaluatie gebeurt op niveau van het samengesteld opleidingsonderdeel "Keuzetraject 19-20". Je vindt de algemene informatie over de evaluatie van de keuzevakken dan ook terug in de ECTS-fiche van dit samengesteld opleidingsonderdeel.