Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
Redelijke aanpassing in een gemeenschappelijk curriculum of een IAC22431/1331/1920/21963/11
Studiegids

Redelijke aanpassing in een gemeenschappelijk curriculum of een IAC

22431/1331/1920/21963/11
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Buitengewoon onderwijs
 • Postgraduaat Autismespectrum
 • Zorgverbreding en remediërend leren, trajectschijf 1
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Keuzetraject 19-20.
Studieomvang: 2 studiepunten
Gewicht: 2,00
Totale studietijd: 50,00 uren
Coördinator: Hechtermans Sabine
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Periode 3+4

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Aanvullende studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen

BNB BOZO Keuzevak: Redelijke aanpassing in een gemeenschappelijk curriculum of een IACVerplicht
 • Uitgever: Karel de Grote Hogeschool
 • Editie: van het betreffende academiejaar
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

De studiebelasting omvat contacturen, supervisiesessies, praktijkervaring en een inhoudelijke en persoonlijke verwerking.

Werkvormen

Contacturen5,00 uren
 • Duur: 2 periodes
 • Startmoment: periode 3
Zelfstudie45,00 uren
 • Duur: 2 periodes
 • Startmoment: periode 3

Leerresultaten

CodeOmschrijving
BNB BOZO/1.11.1. Een positieve grondhouding bezitten met betrekking tot de mogelijkheden en toekomstkansen van leerlingen
BNB BOZO/1.21.2. Gegevens verzamelen, selecteren en ethisch correct hanteren als basis voor een brede beeldvorming van een leerling in zijn context
BNB BOZO/2.42.4. Een deskundige en evenwichtige afstemming bieden van het onderwijsaanbod – incl. de leerlijnen - op de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen, rekening houdend met een breed toekomstperspectief, maatschappelijke participatie en alle leerdomeinen
BNB BOZO/3.13.1. In de samenwerking model staan voor een toekomstgerichte en emancipatorische begeleiding
BNB BOZO/3.33.3. Een duurzame en gelijkwaardige interactie aangaan met alle betrokken partijen in de school en een breed netwerk
BNB BOZO/4.24.2. Beleidsondersteuning bieden met betrekking tot onderwijsvernieuwing, projecten en schoolvisie

Leerdoelen

 • Je leert in deze sessie toekomstgericht denken/werken.
 • Je leert te vertrekken van de vraag “wat heeft deze leerling nodig?”.
 • Je kan kritisch reflecteren over het huidige leerstofjaarklassensysteem en ziet mogelijkheden om hier creatief mee aan de slag te gaan
 • Je kan je eigen referentiekaders met betrekking tot de mogelijkheden, doelen van REDICODIS en redelijke aanpassingen binnen het gemeenschappelijk curriculum verwoorden
 • Je hebt inzicht in de verantwoordelijkheden, mogelijkheden en effecten van REDICODIS
 • We zoeken een antwoord op de vraag “waar ligt de grens tussen gemeenschappelijk curriculum met redelijke aanpassingen en een IAC.
 • We bekijken ook de regelgeving rond IAC en de gevolgen ervan voor de toekomst van kinderen /jongeren

Leerinhoud

Doelgroep: basisonderwijs

Op dit moment heerst er heel veel onduidelijkheid in het basisonderwijs over de regelgeving maar ook over de praktische uitwerking van het omgaan met REDICODIS en redelijke aanpassingen binnen het gemeenschappelijk curriculum. ZILL is een nieuw referentiekader om doelgericht aan de slag te gaan maar hoe ga je met ZILL om versus de methodes die je hanteert in je klas?
We merken bovendien ook veel onduidelijkheid rond waar de grens ligt tussen een gemeenschappelijk curriculum en een IAC.

In deze sessie gaan we aan de slag vanuit volgende invalshoeken:
 • Waar ligt de grens tussen het GC en het IAC? Vertrek je dan vanuit diagnostiek OF vanuit specifieke onderwijsbehoeften?
 • Wat kan/mag binnen een GC? Hoe ga je om met methodes/handboeken? Wat betekent remediëren, differentiëren, compenseren, dispenseren? Wat is het effect van al die REDICODIS? Wat zijn minimumdoelen? Wat mag en kan & wie beslist over aanpassingen? Hoe bepalend is ons leerstofjaarklassensysteem hierin?
 • Vanaf wanneer spreken we over een IAC in ons zorgcontinuüm? Welke regelgeving bestaat hierrond? Wat zijn de gevolgen voor de toekomst van die leerlingen?
 • Wie is waarvoor verantwoordelijk en welke verslaggeving legitimeert welke beslissing.

Dit zijn ontzettend veel vragen waarop we een helder antwoord zullen formuleren. We blijven niet enkel hangen in de regelgeving maar bekijken ook de praktische vertaalslag. Hoe ga je met al deze “vernieuwingen” om op school, in de zorg, op de klasvloer?

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kun je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

De evaluatie gebeurt op niveau van het samengesteld opleidingsonderdeel "Keuzetraject 19-20". Je vindt de algemene informatie over de evaluatie van de keuzevakken dan ook terug in de ECTS-fiche van dit samengesteld opleidingsonderdeel.