Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
Geef me even me time; interne en externe time outs21217/1331/1920/21963/37
Studiegids

Geef me even me time; interne en externe time outs

21217/1331/1920/21963/37
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Buitengewoon onderwijs
 • Postgraduaat Autismespectrum
 • Zorgverbreding en remediërend leren, trajectschijf 1
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Keuzetraject 19-20.
Studieomvang: 2 studiepunten
Gewicht: 2,00
Totale studietijd: 50,00 uren
Coördinator: Aerts Annemieke
Docenten zijn nog niet (allemaal) gekend.
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Periode 3+4

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Aanvullende studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen

BNB BOZO Keuzevak: Geef me even me-time: time outVerplicht
 • Uitgever: Karel de Grote Hogeschool
 • Editie: van het betreffende academiejaar
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

De studiebelasting omvat contacturen, supervisiesessies, praktijkervaring en een inhoudelijke en persoonlijke verwerking.

Werkvormen

Contacturen2,50 uren
 • Duur: 2 periodes
 • Startmoment: Periode 3
Zelfstudie47,50 uren
 • Duur: 2 periodes
 • Startmoment: Periode 3

Leerresultaten

CodeOmschrijving
BNB BOZO/1.11.1. Een positieve grondhouding bezitten met betrekking tot de mogelijkheden en toekomstkansen van leerlingen
BNB BOZO/2.22.2. Differentiëren van het aanbod en de aanpak, op basis van de leer-, gedrags- en ontwikkelingsverschillen in een groep
BNB BOZO/2.42.4. Een deskundige en evenwichtige afstemming bieden van het onderwijsaanbod – incl. de leerlijnen - op de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen, rekening houdend met een breed toekomstperspectief, maatschappelijke participatie en alle leerdomeinen
BNB BOZO/3.13.1. In de samenwerking model staan voor een toekomstgerichte en emancipatorische begeleiding
BNB BOZO/3.23.2. Planmatig werken aan ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie
BNB BOZO/3.33.3. Een duurzame en gelijkwaardige interactie aangaan met alle betrokken partijen in de school en een breed netwerk

Leerdoelen

 • Je hebt kennis van en inzicht in de ruime betekenis van “time out” en “time in” vanuit een breed constructief perspectief
 • Je kan de doelstellingen van interne en externe time out verwoorden en toelichten
 • Je kan op basis van deze doelstellingen herkennen voor welke doelgroepen dit een mogelijke ondersteuning kan zijn
 • Je hebt inzicht in de voorwaarden waaraan time-outs moeten voldoen om maximaal effect te hebben
 • Je gebruikt nabijheid en verbinding om leerlingen te ondersteunen in hun schoolloopbaan
 • Je bent bereid je een spiegel voor te houden in het kader van preventie time-out
 • Je kan interne en externe time outs constructief en preventief in te zetten
 • Je weet hoe je een hergo kan organiseren
 • Je weet hoe re-integratie na een time-out aangepakt kan worden
 • Je hebt kennis van mogelijke externe time-outs
 • Je hebt kennis van mogelijke interne time outs en kan hierover kritisch reflecteren

Leerinhoud

Doelgroep: secundair onderwijs

In onderwijs is men gedreven om elke leerling een toekomstperspectief te geven. Dus ook kinderen/ jongeren die een gehavende schoolcarrière hebben. Het is belangrijk om te investeren in de toekomst van deze kinderen/ jongeren; zo investeren we in hun en ieders toekomst.

Scholen zien meer en meer kinderen en jongeren waarvan de schoolloopbaan problematisch verloopt. Een kwetsbare sociale achtergrond, maatschappelijke uitsluiting en kansarmoede zijn vaak belangrijke gerelateerde factoren. De kinderen /jongeren zijn (school)moe, zenden op signalen uit en /of stellen gedragingen waarmee we aan de slag gaan, maar soms ook onze grenzen als leerkracht, team en school bereiken

Op micro-niveau zoemen we in op de stress die deze situaties kunnen veroorzaken bij leerkrachten en de kinderen/jongeren zelf en onderzoeken we hoe we het eigen aandeel bij conflicten kunnen erkennen om tot een gezond herstel te komen.

We bespreken interne en externe time outs.

Interne time outs bestaan uit kansen om binnen de schoolcontext mogelijkheden te bieden om even tot rust te komen. We bekijken mogelijke invullingen, voorwaarden op vergroting succes, ….

Daarnaast overlopen we de initiatieven die ondernomen kunnen worden voor externe time-outs
Voor de uitwerking van dit aanbod doet elke school beroep op zijn eigen netwerk, vaak ontstaat een samenwerking vanuit een gemeenschappelijke visie; zorg vanuit welzijn en onderwijs. Bij dit alles gaan we ook in op recente bewegingen rond dit thema. We gaan ook na wat wettelijk mag / kan (kan een lagere school bv een kind schorsen ?), naar de formaliteiten die men moet nakomen, hoe we deze kinderen/jongeren zelf kunnen betrekken in dit verhaal.

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kun je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

De evaluatie gebeurt op niveau van het samengesteld opleidingsonderdeel "Keuzetraject 19-20". Je vindt de algemene informatie over de evaluatie van de keuzevakken dan ook terug in de ECTS-fiche van dit samengesteld opleidingsonderdeel.