Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
Dieren in een klas- of schoolcontext: Animal Assisted Education21216/1331/1920/21963/22
Studiegids

Dieren in een klas- of schoolcontext: Animal Assisted Education

21216/1331/1920/21963/22
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Buitengewoon onderwijs
 • Postgraduaat Autismespectrum
 • Zorgverbreding en remediërend leren, trajectschijf 1
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Keuzetraject 19-20.
Studieomvang: 2 studiepunten
Gewicht: 2,00
Totale studietijd: 50,00 uren
Coördinator: Flamang Annelies
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Periode 3+4

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Aanvullende studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen

BNB BOZO Keuzevak: Dieren in een klas- of schoolcontext: Animal Assisted EducationVerplicht
 • Uitgever: Karel de Grote Hogeschool
 • Editie: van het betreffende academiejaar
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

De studiebelasting omvat contacturen, supervisiesessies, praktijkervaring en een inhoudelijke en persoonlijke verwerking.

Werkvormen

Contacturen7,50 uren
 • Duur: 2 periodes
 • Startmoment: periode 3
Zelfstudie42,50 uren
 • Duur: 2 periodes
 • Startmoment: periode 3

Leerresultaten

CodeOmschrijving
BNB BOZO/1.31.3. Individuele doelen formuleren en gebruiken als basis voor de planning, uitvoering en opvolging van de begeleiding en het onderwijs van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften
BNB BOZO/1.41.4. Realiseren en coördineren van het planmatig handelen ten aanzien van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
BNB BOZO/2.22.2. Differentiëren van het aanbod en de aanpak, op basis van de leer-, gedrags- en ontwikkelingsverschillen in een groep
BNB BOZO/2.32.3. Actief op zoek gaan naar hulpmiddelen en ondersteuning die de communicatie- en interactiemogelijkheden van leerlingen bevorderen
BNB BOZO/4.24.2. Beleidsondersteuning bieden met betrekking tot onderwijsvernieuwing, projecten en schoolvisie
BNB BOZO/5.15.1. Bereid zijn zich voortdurend te informeren en bij te scholen met betrekking tot de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
BNB BOZO/5.25.2. Bevragen, overleggen en voortdurend bijsturen van het eigen handelen

Leerdoelen

 • Je kan het begrip AAE situeren en uitleggen;
 • Je kan uitleggen welke meerwaarde dieren in een klas- of schoolcontext kunnen brengen;
 • Je kan de nood aan professionalisering in de AAE-sector toelichten en verdedigen;
 • Je kan de effecten van de mens-dierrelatie en de onderliggende mechanismen benoemen en verklaren;
 • Je kan deze effecten en mechanismen concreet vertalen naar een klas- of schoolcontext;
 • Je kan je aan de hand van enkele ‘best practices’ een beeld vormen van hoe een goede school- of klasdierwerking er uit kan zien;
 • Je kan de valkuilen verbonden aan het werken met dieren in een schoolcontext toelichten;
 • Je kan een gepast antwoord op deze valkuilen formuleren;
 • Je kan een geschikte klasdiersoort kiezen;
 • Je kan bepalen of een (individueel) dier voldoet aan de eisen die aan school- en klasdieren worden gesteld;
 • Je kan het dierenwelzijn binnen AAE toelichten en kaderen;
 • Je kan de voorbereiding, implementatie en opvolging van een schooldierwerking uitleggen en het belang ervan toelichten;
 • Je kan de aandachtspunten bij het duurzaam implementeren van een school- of klasdierwerking toelichten en concretiseren.

Leerinhoud

Doelgroep: basis- en secundair onderwijs

NIET voor wie eerder al "Dierenspiegel" volgde (zelfde inhouden)

Tijdens dit aanbod gaan we in op volgende aspecten;
We vertrekken van een oriëntering op de AAI – sector op grond van een definitie, de historische evolutie en professionalisering in Vlaanderen en wereldwijd.

We zoomen vervolgens in op antrozoölogie en AAI: we bespreken de effecten van de mens-dierrelatie en onderliggende mechanismen.

Animal Assisted Education / Learning (AAE) zullen we eerst kaderen en vervolgens bespreken we de trends en perspectieven. We bekijken toepassingsmogelijkheden en delen ‘best practices in AAE’ . Daarnaast gaan we in op mogelijke valkuilen van AAE.

We versmallen ons verhaal naar school- en klasdieren vanuit een definitie, bevraging van keuze en geschiktheid, opvolging, en mogelijke toepassingen. We staan ook bewust stil bij het welzijn van de dieren zelf.

Tot slot bekijken we hoe we een dierenwerking duurzaam kunnen implementeren in een school- of klascontext.

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kun je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

De evaluatie gebeurt op niveau van het samengesteld opleidingsonderdeel "Keuzetraject 19-20". Je vindt de algemene informatie over de evaluatie van de keuzevakken dan ook terug in de ECTS-fiche van dit samengesteld opleidingsonderdeel.