Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
ADHD: een kijk achter het label21205/1331/1920/21963/51
Studiegids

ADHD: een kijk achter het label

21205/1331/1920/21963/51
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Buitengewoon onderwijs
 • Postgraduaat Autismespectrum
 • Zorgverbreding en remediërend leren, trajectschijf 1
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Keuzetraject 19-20.
Studieomvang: 2 studiepunten
Gewicht: 2,00
Totale studietijd: 50,00 uren
Coördinator: Ringoot Koen
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Periode 2+3+4

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Aanvullende studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen

BNB BOZO Keuzevak: ADHD: een stand van zakenVerplicht
 • Uitgever: Karel de Grote Hogeschool
 • Editie: van het betreffende academiejaar
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

De studiebelasting omvat contacturen, supervisiesessies, praktijkervaring en een inhoudelijke en persoonlijke verwerking.

Werkvormen

Contacturen2,50 uren
 • Duur: 3 periodes
 • Startmoment: Periode 2
Zelfstudie47,50 uren
 • Duur: 3 periodes
 • Startmoment: Periode 2

Leerresultaten

CodeOmschrijving
BNB BOZO/1.11.1. Een positieve grondhouding bezitten met betrekking tot de mogelijkheden en toekomstkansen van leerlingen
BNB BOZO/1.21.2. Gegevens verzamelen, selecteren en ethisch correct hanteren als basis voor een brede beeldvorming van een leerling in zijn context
BNB BOZO/1.31.3. Individuele doelen formuleren en gebruiken als basis voor de planning, uitvoering en opvolging van de begeleiding en het onderwijs van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften
BNB BOZO/1.41.4. Realiseren en coördineren van het planmatig handelen ten aanzien van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
BNB BOZO/2.12.1. Waarderen van de diversiteit in een klasgroep, als uitdaging voor het zoeken naar aanpassingen en als meerwaarde voor het leerproces van elke leerling
BNB BOZO/2.22.2. Differentiëren van het aanbod en de aanpak, op basis van de leer-, gedrags- en ontwikkelingsverschillen in een groep
BNB BOZO/2.42.4. Een deskundige en evenwichtige afstemming bieden van het onderwijsaanbod – incl. de leerlijnen - op de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen, rekening houdend met een breed toekomstperspectief, maatschappelijke participatie en alle leerdomeinen

Leerdoelen

 • Je verwerft inzicht in de kenmerken van AD(H)D
 • Je kent de verschillende types en de mogelijke oorzaken van AD(H)D
 • Je hebt kennis van de comorbiditeit van AD(H)D met andere leer-of ontwikkelingsstoornissen
 • Je hebt kennis van de wijze waarop AD(H)D evolueert in de ontwikkeling van het jonge kind tot volwassene
 • Je hebt inzicht in de multimodale behandeling
 • Je hebt inzicht in de mentale processen die invloed hebben op AD(H)D symptomen, waardoor begrip, mogelijkheden en ruimte voor verandering ontstaan
 • je bent je bewust van eigen kijk en effect daarvan op leerlingen, ontdekt en past versterkende kijk toe
 • je gebruikt generalisatie en laat waar nodig weer los
 • Je kijkt over labels en normen heen, om de unieke talenten van leerlingen te ontdekken en in te zetten
 • Je denkt en handelt oplossingsgericht
 • Je breidt eigen toolbox uit om het beste uit leerlingen te halen
 • Je staat steviger in adequaat omgaan met leerlingen met AD(H)D

Leerinhoud

Doelgroep: basis- en secundair onderwijs

Het onderzoek in verband met ADHD is de laatste jaren sterk toegenomen. In deze vorming geven we een overzicht van de huidige stand van de wetenschappelijke kennis.

Volgende thema’s komen aan bod:

 • kenmerken van ADHD
 • subtypes
 • oorzaken
 • samengaan met andere problemen
 • evolutie van peuter tot volwassene met ADHD
 • multimodale behandeling en gebruik van medicatie

Er is een hele mooie beweging op gang gekomen, weg van het stereotype beeld van mensen met AD(H)D: vergeetachtig, impulsief, snel afgeleid,... Terecht wordt er aandacht gevraagd voor positieve kenmerken. Daaruit is een positief stereotype beeld ontstaan: mensen met AD(H)D zijn inventief, energiek, het zijn goede crisismanagers,...

Het risico van die generalisaties is dat unieke eigenschappen en talenten over het hoofd gezien worden. We gaan op zoek naar een evenwicht. Wanneer wil je gebruik maken van labels en veralgemeningen en wanneer levert het meer op om die los te laten?

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kun je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

De evaluatie gebeurt op niveau van het samengesteld opleidingsonderdeel "Keuzetraject 19-20". Je vindt de algemene informatie over de evaluatie van de keuzevakken dan ook terug in de ECTS-fiche van dit samengesteld opleidingsonderdeel.