Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
Preventief aan de slag rond schoolmoeheid21181/1331/1920/21963/79
Studiegids

Preventief aan de slag rond schoolmoeheid

21181/1331/1920/21963/79
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Buitengewoon onderwijs
 • Postgraduaat Autismespectrum
 • Zorgverbreding en remediërend leren, trajectschijf 1
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Keuzetraject 19-20.
Studieomvang: 2 studiepunten
Gewicht: 2,00
Totale studietijd: 50,00 uren
Coördinator: Marchand Eddy
Andere docenten: Degré Saschia
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Aanvullende studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen

BNB BOZO Keuzevak: Preventief aan de slag rond schoolmoeheidVerplicht
 • Uitgever: Karel de Grote Hogeschool
 • Editie: van het betreffende academiejaar
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

De studiebelasting omvat contacturen, supervisiesessies, praktijkervaring en een inhoudelijke en persoonlijke verwerking.

Werkvormen

Contacturen5,00 uren
 • Duur: 1 academiejaar
 • Startmoment: Periode 1
Zelfstudie45,00 uren
 • Duur: 1 academiejaar
 • Startmoment: Periode 1

Leerresultaten

CodeOmschrijving
BNB BOZO/1.11.1. Een positieve grondhouding bezitten met betrekking tot de mogelijkheden en toekomstkansen van leerlingen
BNB BOZO/1.21.2. Gegevens verzamelen, selecteren en ethisch correct hanteren als basis voor een brede beeldvorming van een leerling in zijn context
BNB BOZO/1.31.3. Individuele doelen formuleren en gebruiken als basis voor de planning, uitvoering en opvolging van de begeleiding en het onderwijs van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften
BNB BOZO/1.41.4. Realiseren en coördineren van het planmatig handelen ten aanzien van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
BNB BOZO/4.14.1. Ruime coachingvaardigheden inzetten
BNB BOZO/4.24.2. Beleidsondersteuning bieden met betrekking tot onderwijsvernieuwing, projecten en schoolvisie

Leerdoelen

 • Je kan kaders rond schoolcultuur, empowerment en schoolmoeheid interpreteren en toepassen.
 • Je kan deze kaders toepassen op casussen uit de realiteit.
 • Je kan deze kaders schoolbreed implementeren op projectgestuurde wijze.
 • Je verwerft inzicht in de regelgeving rond het thema.
 • Je kan initiatieven ontwikkelen rond het opzetten van een positieve schoolcultuur.
 • Je kan actief aan de slag gaan met motivatiecoaching.

Leerinhoud

Doelgroep: secundair onderwijs

De sessies starten met een aantal theoretische kaders rond motivatie en empowerment zoals het ABC van motivatie, the circle of courage, the rite journey, youth at risk, …) om daarna in te gaan op de regelgeving en de sociale kaart rond schooluitval.

Al snel gaan we praktijkgericht aan de slag. We zetten daarbij in op casussen van de lesgevers of materiaal van de deelnemers

We bekijken uit enkele good practices uit het buitenland rond datagestuurde preventie rond schoolmoeheid.

We eindigen met een geïntegreerde oefening rond het opzetten van een positieve preventieve schoolcultuur.

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kun je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

De evaluatie gebeurt op niveau van het samengesteld opleidingsonderdeel "Keuzetraject 19-20". Je vindt de algemene informatie over de evaluatie van de keuzevakken dan ook terug in de ECTS-fiche van dit samengesteld opleidingsonderdeel.