Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
Teamcoaching21163/1331/1920/21963/03
Studiegids

Teamcoaching

21163/1331/1920/21963/03
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Buitengewoon onderwijs
 • Postgraduaat Autismespectrum
 • Zorgverbreding en remediërend leren, trajectschijf 1
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Keuzetraject 19-20.
Studieomvang: 2 studiepunten
Gewicht: 2,00
Totale studietijd: 50,00 uren
Coördinator: Lagast Heidi
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Periode 4

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Aanvullende studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen

BNB BOZO Keuzevak: TeamcoachingVerplicht
 • Auteur: Lagast, H.
 • Uitgever: Karel de Grote Hogeschool
 • Editie: van het betreffende academiejaar
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

Contacturen omvatten onderwijsleergesprekken. De betekenis van de theorie wordt steeds aan jullie eigen praktijkcontext afgetoetst. Tijdens de sessies worden diverse tips voor de persoonlijke verwerking van dit keuzevak aangeboden.

De studiebelasting omvat naast contacturen ook supervisiesessies, praktijkervaring en een inhoudelijke en persoonlijke verwerking.

Werkvormen

Contacturen5,00 uren
 • Duur: 1 periode
 • Startmoment: Periode 4
Zelfstudie45,00 uren
 • Duur: 1 periode
 • Startmoment: Periode 4

Leerresultaten

CodeOmschrijving
BNB BOZO/1.41.4. Realiseren en coördineren van het planmatig handelen ten aanzien van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
BNB BOZO/3.33.3. Een duurzame en gelijkwaardige interactie aangaan met alle betrokken partijen in de school en een breed netwerk
BNB BOZO/4.14.1. Ruime coachingvaardigheden inzetten
BNB BOZO/4.24.2. Beleidsondersteuning bieden met betrekking tot onderwijsvernieuwing, projecten en schoolvisie
BNB BOZO/5.25.2. Bevragen, overleggen en voortdurend bijsturen van het eigen handelen

Leerdoelen

Na dit keuzevak kan je:
 • de effectiviteit van een schoolteam beschouwen vanuit de drie hoekstenen van effectieve samenwerking
 • een schoolteam begrijpen (en effectief begeleiden) in de fase van haar ontwikkeling
 • de werking van een schoolteam naar keuze analyseren naar de vijf (dys)functies van een team
 • een conflict in je schoolteam analyseren en hanteren
 • tips en tools inzetten om jouw schoolteam doordacht en krachtig te coachen, i.f.v. de uitdagingen die je (samen met en in je team) wil aanpakken.

Leerinhoud

Doelgroep: basis- en secundair onderwijs
Meer bepaald: zorgcoördinatoren of ondersteuners van teams en -bij uitbreiding- teamleden met passie voor teamwork.

Aan scholen worden in deze 21ste eeuw hoge eisen gesteld:
 • we moeten het kinderen en jongeren heel veel aanleren (kennis, vaardigheden en (sociale) competenties),
 • we moeten tegemoetkomen aan alle dagdagelijkse noden van het kinderen en jongeren (veilig leerklimaat voorzien, het kind motiveren, inwijden in gezondheid en hygiëne),
 • we moeten hen voorbereiden op alle mogelijke toekomstscenario’s (als ouder, collega, burger en mensen met probleemoplossings-, samenwerkings- en technologische vaardigheden),
 • we moeten tegemoet komen aan de noden van alle kinderen en jongeren (beperkingen, mogelijkheden, culturele achtergrond, interesse, sociale klasse, taalverschillen),
 • we moeten rekening houden met de belangen van de stakeholders (ouders, buurt, journalisten, verwachtingen van de maatschappij),
 • en we moeten ook nog eens in orde zijn voor de regering en de instanties die ons onderwijs controleren.

Dat kan je als leerkracht/ondersteuner niet alleen. Dat vergt teamwork. Enkel wanneer een heel schoolteam zich kan scharen achter een gedeelde missie, visie, waarden en doelen, kan men effectief beginnen samenwerken en tegemoet komen aan de noden van zoveel mogelijk leerlingen en verwachtingen van de ouders en andere belangengroepen.
Goed teamwork vergt deskundige teamcoaching.

In dit keuzevak verkennen en bespreken we, heel praktijkgericht:
 • diverse vormen van teams in een schoolcontext en de drie hoekstenen van effectieve samenwerking (mensen, taken en processen)
 • persoonlijke vaardigheden om effectief en prettig te kunnen samenwerken
 • de klassieke fasen van teamvorming (Tuckman) en hoe die onder druk komen te staan
 • de vijf (dys)functies van een team (Lencioni) en hoe je die kan herkennen
 • 7 tips om een team effectief te coachen als zorgcoördinator, schoolleider of leerkracht met passie voor teamwork, met speciale aandacht voor conflictcoaching en aspecten van gedeeld leiderschap.

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kun je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

De evaluatie gebeurt op niveau van het samengesteld opleidingsonderdeel "Keuzetraject 19-20". Je vindt de algemene informatie over de evaluatie van de keuzevakken dan ook terug in de ECTS-fiche van dit samengesteld opleidingsonderdeel.