Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
Observeren en rapporteren20360/1394/1920/1/82
Studiegids

Observeren en rapporteren

20360/1394/1920/1/82
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Orthopedagogie, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Coördinator: Michiels Jan
Andere docenten: Bocklandt Vicky, Danneels Marieke, De Bock Jan, De Vroey Marit, De Wachter Annemie, De Winter Ellen, Maes Katrijn, Moris Nathalie, Torfs Niels, Van der Heyden Eva, Van Eemeren Hilde, Van Hoye Annemie, Verlinden Veerle, Vermeulen Pieter
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Periode 4

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Beide studiematerialen ("Horen, zien en schrijven" en Orthopedagogisch grondplan") moeten 1 x aangekocht worden. Deze studiematerialen zijn verplicht bij alle opleidingsonderdelen van MDT 1, 2 of 3.

Aanvullende studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen

Horen, zien en schrijven: schrijfboek voor welzijnswerkersVerplicht
 • Auteur: Van Coillie, J., e.a.
 • Uitgever: Die Keure
 • ISBN-nr: 978-90-486-1440-0
 • Medium: Boeken
 • Te koop via de verkoopdienst
Observeren en rapporteren in de zorg- en hulpverleningVerplicht
 • Auteur: Timmers-Huigens D.
 • Uitgever: Van Tricht
 • Editie: 4e druk
 • ISBN-nr: 978-94-923-3338-4
 • Medium: Boeken
 • Te koop via de verkoopdienst
Orthopedagogisch grondplanVerplicht
 • Auteur: Hendrickx, V.
 • Uitgever: Karel de Grote-Hogeschool
 • Medium: Cursussen
 • Te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

Dit opleidingsonderdeel behoort tot de vaardigheidsleerlijn. Naast het theoretisch aspect wordt er tijdens de les de terugkoppeling gemaakt naar de praktijk én wordt er op de vaardigheid getraind. De student neemt tijdens de les een actieve houding aan en toont bereidheid om te oefenen aan en denken over zijn/haar observatie– en rapportagevaardigheden.
Verschillende methodisch-didactische werkvormen worden aangeboden: trainen, onderwijsleergesprek, doceren, casestudy, filmmateriaal, rollenspel, thuisopdrachten.      

Werkvormen

Totale studietijd75,00 uren
 • Duur: 1 periode
 • Startmoment: Periode 4

Leerresultaten

CodeOmschrijving
OR 2.1.DLR 2: Binnen de context van een team en in samenspraak met de cliënt en het cliëntsysteem maakt de PBA orthopedagogie op autonome wijze een inschatting van de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. Hij analyseert de hulpvraag en stuurt actief het proces van handelingsplanning. DLR 2.1. Werkt methodisch om informatie te verzamelen, te analyseren en de ondersteuningsvraag vast te stellen
OR 8.1.DLR 8: De PBA orthopedagogie treedt preventief op om probleemsituaties voor de cliënt te voorkomen. Hij signaleert knelpunten en participeert (pro)actief aan preventie op organisatie en/of beleidsniveau. DLR 8.1. Denkt en handelt preventief

Leerdoelen

Leerdoel 1: Je formuleert een onderzoeksvraag vanuit een probleemstelling.

Leerdoel 2: Je observeert objectief, nauwkeurig en signaalgevoelig vanuit filmmateriaal, casussen, oefeningen in klascontext en uit levensechte situaties.

Leerdoel 3: Je interpreteert de objectieve observatiegegevens vanuit jouw referentiekader aan de hand van enkele richtlijnen.

Leerdoel 4: Je verruimt je eigen referentiekader vanuit nieuw opgedane theoretische inzichten en verworven kennis.

Leerdoel 5: Je formuleert een hypothese op basis van jouw interpretaties als antwoord op de onderzoeksvraag.

Leerdoel 6: Je rapporteert observaties en interpretaties volgens de checklist (zakelijke) schrijfvaardigheid.
Leerinhoud

Dit opleidingsonderdeel heeft als doel studenten vaardigheden bij te brengen die hen in staat moeten stellen op een systematische, methodische manier observatiegegevens te verzamelen, zorgvuldig te registreren én te analyseren aan de hand van oefenmateriaal. De student is zich bewust van zijn eigen referentiekader bij het vormen van het beeld over de ander. De student leert welke factoren zijn/haar interpretatie van de waarneming beïnvloeden. De student wordt aangemoedigd en uitgedaagd om kritisch te denken. Hij/zij wordt gestimuleerd om zelfstandig te komen tot weloverwogen en beargumenteerde afwegingen, oordelen en beslissingen. Hij/zij leert een observatieplan opstellen vanuit een onderzoeksvraag. De student verzamelt en registreert de gegevens en formuleert theoretisch onderbouwde interpretaties om uiteindelijk te komen tot hypotheses.

We behandelen 10 hoofdstukken en verwerken de leerstof aan de hand van het handboek: "Observeren en rapporteren in de zorg- en hulpverlening" van Dr. D. Timmers-Huigens. Tijdens de sessies zullen verschillende theoretische aspecten en toepassingsoefeningen aan bod komen.

Sessies:
1. Inleidende les: Kritisch denken en redeneren
2. Observeren: het menselijk perspectief
3. Oriëntering in het gebied
4. Observeren is interpreteren
5. Observeren is waarnemen
6. Gedragsduiding
7. De focus van observeren en rapporteren
8. Betrouwbaar observeren en rapporteren
9. Observatie en registratie van de gegevens
10. Rapporteren!
11. Vrije invulling/extra oefeningen/ beantwoorden van vragen


Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding door je docent. Voor studievaardigheden kan je terecht bij de studiecoach, voor taalcoaching bij de taalcoach. Voor andere vormen van begeleiding kan je terecht bij de studieloopbaancoördinator.

Evaluatie algemene info

Het OLOD Observeren en rapporteren wordt beoordeeld op basis van een schriftelijk openboekexamen. Er wordt gepeild naar theoretische kennis en toepassingsvaardigheden.

Tijdens het schriftelijk openboekexamen mag je gebruik maken van het handboek ‘Observeren en rapporteren in de zorg- en hulpverlening’ van Dr. D. Timmers-Huigens, de powerpoints (via elektronische leeromgeving), je eigen notities én je eigen verwerking van de materie. Breng tijdens het studeren structuur aan tussen de verschillende onderdelen met bv. kleuren, post-its, keywords,… Zo kan je snel informatie terugvinden. Je zal verbanden moeten leggen en dingen aantonen. Een goede voorbereiding zorgt er voor dat je weinig tijd verliest op het examen met dingen op te zoeken of te lezen.

Het OLOD observeren en rapporteren hanteert verplichte aanwezigheid.
Consequenties van afwezigheid:
Bij OLODs in lesblokken van 2 uren geldt dat vanaf de tweede ongewettigde afwezigheid een aftrek van 1 punt gebeurt op de evaluatie. Deze herhaalt zich bij elke volgende ongewettigde afwezigheid en kan leiden tot een aftrek van maximaal 50% van de totaalscore van het OLOD.

Kan je niet aanwezig zijn bij een verplichte onderwijsactiviteit? Dan volg je deze procedure: 
1. Je meldt op de dag van de verplichte onderwijs- of examenactiviteit jouw afwezigheid in e-studentservice.
2. Uiterlijk de volgende werkdag voeg je een medisch attest aan jouw melding in e-studentservice toe. Ben je om een andere reden dan ziekte afwezig dan meld je eveneens diezelfde dag jouw afwezigheid in e-studentservice en vervolgens contacteer je de ombuds.
 
- Een student is ongewettigd afwezig indien er geen dokters- of ombudsbewijs ingediend werd.
- Lesblokken die werden verzet na de opstart van het OLOD vallen NIET onder deze afspraak.

Tweede zittijd voorziet in een volwaardige examenkans.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
periode 4Schriftelijk openboekexamen100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede zittijdSchriftelijk openboekexamen100,00

Internationale studiepunten

Niet van toepassing.

Studiekosten

Niet van toepassing.

Omschrijving volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.