Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
Rekentrappers19673/1331/1920/21963/60
Studiegids

Rekentrappers

19673/1331/1920/21963/60
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Buitengewoon onderwijs
 • Postgraduaat Autismespectrum
 • Zorgverbreding en remediërend leren, trajectschijf 1
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Keuzetraject 19-20.
Studieomvang: 2 studiepunten
Gewicht: 2,00
Totale studietijd: 50,00 uren
Coördinator: Hechtermans Sabine
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Periode 3+4

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Aanvullende studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen

BNB BOZO Keuzevak: RekentrappersVerplicht
 • Uitgever: Karel de Grote Hogeschool
 • Editie: van het betreffende academiejaar
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

De studiebelasting omvat contacturen, supervisiesessies, praktijkervaring en een inhoudelijke en persoonlijke verwerking.

Werkvormen

Contacturen7,50 uren
 • Duur: 2 periodes
 • Startmoment: Periode 3
Zelfstudie42,50 uren
 • Duur: 2 periodes
 • Startmoment: Periode 3

Leerresultaten

CodeOmschrijving
BNB BOZO/1.21.2. Gegevens verzamelen, selecteren en ethisch correct hanteren als basis voor een brede beeldvorming van een leerling in zijn context
BNB BOZO/1.31.3. Individuele doelen formuleren en gebruiken als basis voor de planning, uitvoering en opvolging van de begeleiding en het onderwijs van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften
BNB BOZO/2.22.2. Differentiëren van het aanbod en de aanpak, op basis van de leer-, gedrags- en ontwikkelingsverschillen in een groep
BNB BOZO/2.42.4. Een deskundige en evenwichtige afstemming bieden van het onderwijsaanbod – incl. de leerlijnen - op de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen, rekening houdend met een breed toekomstperspectief, maatschappelijke participatie en alle leerdomeinen

Leerdoelen

 • Je kan de veel voorkomende struikelblokken in de wiskundedidactiek van de lagere school herkennen en erkennen
 • Je kan als leerkracht/coach ruimer kijken dan de “klassieke rekendidactiek” waardoor je nieuwe leerkansen herkent en erkent.
 • Je begrijpt nieuwe strategieën en materialen en kan deze hanteren.
 • Je kent de kracht van het handelen als basis voor inzicht en kan dit toepassen
 • Je kan sterk orthodidactisch onderbouwd handelen & remediërend tewerk gaan. Dit is gebaseerd op een evidence-based therapeutische grondhouding.

Leerinhoud

Doelgroep: basisonderwijs

RekenTrapperS is een krachtige en innovatieve rekenmethode voor kinderen met en zonder rekenproblemen. Je kunt RekenTrapperS zowel individueel als klassikaal inzetten. Veel Vlaamse scholen passen deze methode al met succes toe, zowel bij kinderen die moeite hebben met rekenen als voor de hele klas.

Voor kinderen met rekenproblemen en rekenstoornissen biedt RekenTrapperS remediëringskansen die zowel binnenschools als buitenschools door logo en/of ouders zorgen voor meer motivatie en effect van interventie.

De methode past binnen UDL (Universal Design Leren) en geeft een antwoord op de vraag naar klasdifferentiatie en effectief rekenonderwijs. RekenTrapperS werkt multi-sensorieel. Het verbindt handelend rekenen en rekenend leren denken.

De levensechte rekenmaterialen als lintmeter, geld, handen, vingers en voeten en getalkaarten zijn geïntegreerd in rekenoefeningen die het getalinzicht sterk onderbouwen. In de verdere opbouw van rekenen maken we een sterk onderscheid tussen rekenen via geheugen en logisch-inzichtelijk rekenen. Het cirkelrekenen komt aan bod als techniek om geheugenbesparend snel en inzichtelijk te hoofdrekenen. De methode is wetenschappelijk onderbouwd via een doctoraatsstudie. Het vernieuwde modulaire aanbod laat toe RTS nog flexibeler en efficiënter in te zetten naast de bestaande rekenmethode.

Dit traject is een sterk praktijkgericht traject waarbij we zelf handelend aan de slag gaan met de levensechte materialen die RekenTrapperS hanteert. Wat je zelf ervaart, beklijft immers beter. Wij geloven zeer sterk in de kracht van het HANDELEN als basis voor inzicht.

Je hebt daarom enkele materialen nodig die je ELKE SESSIE meebrengt:
 • een doosje met geldstukken: 1 x 2 euro, 1 x 1 euro, 2 x 50 cent, 5 x 20 cent, 10 x 10 cent, 5 x 5 cent, 5 x 2 cent, 5 x 1 cent;
 • set speelkaarten;
 • een lintmeter (liefst met kleuren per tiental, geen rolmeter);
 • een schaar;
 • Velledabord of plastiekmapje met wit karton of wit papier erin en Velledastift of drooguitwisbare stift en wisdoekje.

Dit traject is bovendien een sterk intervisie traject. Wij geloven sterk in de kracht van het toepassen van de inzichten uit de verschillende sessies. Het is met klem de bedoeling dat je tussen de sessies door effectief dingen uitprobeert zodat we hier tijdens de volgende sessies op kunnen reflecteren. Wie niet met RekenTrapperS aan de slag gaat, ervaart de kracht niet.

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kun je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

De evaluatie gebeurt op niveau van het samengesteld opleidingsonderdeel "Keuzetraject 19-20". Je vindt de algemene informatie over de evaluatie van de keuzevakken dan ook terug in de ECTS-fiche van dit samengesteld opleidingsonderdeel.