Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
Functioneel rekenen19670/1331/1920/21963/15
Studiegids

Functioneel rekenen

19670/1331/1920/21963/15
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Buitengewoon onderwijs
 • Postgraduaat Autismespectrum
 • Zorgverbreding en remediërend leren, trajectschijf 1
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Keuzetraject 19-20.
Studieomvang: 2 studiepunten
Gewicht: 2,00
Totale studietijd: 50,00 uren
Coördinator: Hechtermans Sabine
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Periode 2+3+4

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Aanvullende studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen

BNB BOZO Keuzevak: Functioneel rekenenVerplicht
 • Uitgever: Karel de Grote Hogeschool
 • Editie: van het betreffende academiejaar
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

De studiebelasting omvat contacturen, supervisiesessies, praktijkervaring en een inhoudelijke en persoonlijke verwerking.

Werkvormen

Contacturen2,50 uren
 • Duur: 3 periodes
 • Startmoment: Periode 2
Zelfstudie47,50 uren
 • Duur: 3 periodes
 • Startmoment: Periode 2

Leerresultaten

CodeOmschrijving
BNB BOZO/1.11.1. Een positieve grondhouding bezitten met betrekking tot de mogelijkheden en toekomstkansen van leerlingen
BNB BOZO/1.31.3. Individuele doelen formuleren en gebruiken als basis voor de planning, uitvoering en opvolging van de begeleiding en het onderwijs van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften
BNB BOZO/2.22.2. Differentiëren van het aanbod en de aanpak, op basis van de leer-, gedrags- en ontwikkelingsverschillen in een groep
BNB BOZO/2.42.4. Een deskundige en evenwichtige afstemming bieden van het onderwijsaanbod – incl. de leerlijnen - op de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen, rekening houdend met een breed toekomstperspectief, maatschappelijke participatie en alle leerdomeinen

Leerdoelen

 • Je hebt een beeld van de ontwikkelingsdoelen wiskunde voor type 2.
 • Vanuit de ontwikkelingsdoelen wiskunde voor type 2 ken je enkele principes voor een functionele een taakgerichte aanpak van het rekenonderwijs in type 2 en kan deze verantwoorden
 • Je kan kritisch kijken naar rekenmethodes voor het gewoon onderwijs met als doel zelf gericht doelen/taken/strategieën te kiezen specifiek voor de leerlingen in type 2.
 • Je kan relevante lange termijndoelen kiezen voor de doelgroep type 2.

Leerinhoud

Doelgroep: basis- en buitengewoon secundair onderwijs

Deze sessie is in de eerste plaats gericht op leerkrachten type 2, zorgleerkrachten & zorgcoördinatoren die op zoek zijn naar doelgericht omgaan met leerlingen met SOB en/of een IAC of naar doelgericht omgaan met leerlingen die niet meer aansluiten bij het gemeenschappelijk curriculum.

In de uitgangspunten van de ontwikkelingsdoelen wiskunde voor type 2 lezen we:
“Om zich te handhaven in de maatschappij is het belangrijker vraagstukjes uit het dagelijks leven te kunnen oplossen dan onderlegd te zijn in "schoolse rekensommetjes". Een leerling uit het type 2-onderwijs is met andere woorden meer gebaat met het feit dat hij in functionele situaties adequaat kan omgaan met numerieke informatie (bv. kleine financiële verrichtingen zoals iets kopen, meten en wegen, omgaan met tijd) dan dat hij inhoudloze optelsommen kan maken.
In dit leergebied staat de functionaliteit dan ook centraal.”

Maar … hoe doe je dat dan? Er is geen enkele methode gemaakt voor deze doelgroep. Hoe kies je functionele doelen? Wat zijn functionele doelen? Welke leeractiviteiten koppel je daar dan aan? … Dit zijn alvast enkele vragen waarop we samen in een interactieve sessie het antwoord zoeken.

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kun je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

De evaluatie gebeurt op niveau van het samengesteld opleidingsonderdeel "Keuzetraject 19-20". Je vindt de algemene informatie over de evaluatie van de keuzevakken dan ook terug in de ECTS-fiche van dit samengesteld opleidingsonderdeel.