Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
Stotteren bij kinderen en jongeren; van inzicht tot aanpak22441/1331/1920/21963/64
Studiegids

Stotteren bij kinderen en jongeren; van inzicht tot aanpak

22441/1331/1920/21963/64
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Buitengewoon onderwijs
 • Postgraduaat Autismespectrum
 • Zorgverbreding en remediërend leren, trajectschijf 1
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Keuzetraject 19-20.
Studieomvang: 2 studiepunten
Gewicht: 2,00
Totale studietijd: 50,00 uren
Coördinator: Adriaensens Stefanie
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Periode 3+4

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Aanvullende studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen

BNB BOZO Keuzevak: Stotteren bij kinderen en jongeren; van inzicht tot aanpakVerplicht
 • Uitgever: Karel de Grote Hogeschool
 • Editie: van het betreffende academiejaar
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

De studiebelasting omvat contacturen, supervisiesessies, praktijkervaring en een inhoudelijke en persoonlijke verwerking.

Werkvormen

Contacturen5,00 uren
 • Duur: 2 periodes
 • Startmoment: Periode 3
Zelfstudie45,00 uren
 • Duur: 2 periodes
 • Startmoment: Periode 3

Leerresultaten

CodeOmschrijving
BNB BOZO/1.11.1. Een positieve grondhouding bezitten met betrekking tot de mogelijkheden en toekomstkansen van leerlingen
BNB BOZO/1.21.2. Gegevens verzamelen, selecteren en ethisch correct hanteren als basis voor een brede beeldvorming van een leerling in zijn context
BNB BOZO/2.12.1. Waarderen van de diversiteit in een klasgroep, als uitdaging voor het zoeken naar aanpassingen en als meerwaarde voor het leerproces van elke leerling
BNB BOZO/2.22.2. Differentiëren van het aanbod en de aanpak, op basis van de leer-, gedrags- en ontwikkelingsverschillen in een groep
BNB BOZO/3.13.1. In de samenwerking model staan voor een toekomstgerichte en emancipatorische begeleiding

Leerdoelen

 • Je hebt inzicht in het ontstaan van stotteren en in mogelijke uitlokkende factoren
 • Je herkent het verschil tussen stotteren en normale onvloeiendheid
 • Je hebt inzicht in de verdere ontwikkeling van (chronische) stotteren vanuit een cognitieve gedragstherapeutische invalshoek
 • Je kent de complexiteit van stotteren, met name de wisselwerking tussen zichtbaar en minder zichtbaar stottergedrag of aan stotteren gerelateerde processen
 • Je herkent signalen om tijdig door te verwijzen naar gepaste hulp
 • Je kan kritisch reflecteren over je eigen attitudes ten aanzien van stotteren en over hoe deze attitudes reacties ten aanzien van een kind/jongere die stottert kunnen sturen
 • Je kan de rol van de leraar/begeleider in het ondersteunen van een kind/jongere die stottert verduidelijken en vertalen naar concrete situaties in de klaspraktijk
 • Je weet hoe je als leraar/ondersteuner kan samenwerken met logopedist-stottertherapeuten in de ondersteuning van de jongere die stottert.

Leerinhoud

Doelgroep: basis- en secundair onderwijs

Wat is stotteren en hoe reageer ik best op het stotteren van een leerling? Hoewel stotteren voornamelijk wordt geassocieerd met onvloeiendheden die niet eigen zijn aan de leeftijd van het kind of een jongere, kan stotteren veel meer dan deze stottermomenten worden. Zo kan het stotteren ontwikkelen tot een meer complexe stoornis met bijbewegingen en vermijdingsgedrag, gevoelens van frustratie of schaamte, een negatieve spreekattitude of een preoccupatie met spreeksituaties. Het is dan ook belangrijk om tijdig en op een ondersteunende manier te reageren op het stotteren van een kind of jongere.

In deze cursus staan we stil bij wat stotteren is en vooral ook wat het kan betekenen voor de leerling die stottert. We staan stil bij het verschil tussen stotteren en normale onvloeiendheden en leren wanneer en hoe je dan als leraar/ondersteuner best doorverwijst. Maar ook in de verdere ontwikkeling van stotteren doet de leraar/begeleider ertoe. Er wordt daarom ook ingezoomd op good practices in het ondersteunen van de leerling die stottert. Tot slot wordt deze ondersteuning ook geconcretiseerd aan de hand van specifieke situaties die extra stressvol kunnen zijn voor deze leerlingen.

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kun je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

De evaluatie gebeurt op niveau van het samengesteld opleidingsonderdeel "Keuzetraject 19-20". Je vindt de algemene informatie over de evaluatie van de keuzevakken dan ook terug in de ECTS-fiche van dit samengesteld opleidingsonderdeel.