Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
Inclusief onderwijs vanuit doelgericht en verbindend samenwerken19593/1331/1920/21963/24
Studiegids

Inclusief onderwijs vanuit doelgericht en verbindend samenwerken

19593/1331/1920/21963/24
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Buitengewoon onderwijs
 • Postgraduaat Autismespectrum
 • Zorgverbreding en remediërend leren, trajectschijf 1
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Keuzetraject 19-20.
Studieomvang: 2 studiepunten
Gewicht: 2,00
Totale studietijd: 50,00 uren
Coördinator: De Schauwer Elisabeth
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Aanvullende studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen

BNB BOZO Keuzevak: Inclusief onderwijs vanuit doelgericht en verbindend samenwerkenVerplicht
 • Uitgever: Karel de Grote Hogeschool
 • Editie: van het betreffende academiejaar
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

De studiebelasting omvat contacturen, supervisiesessies, praktijkervaring en een inhoudelijke en persoonlijke verwerking.

Werkvormen

Contacturen7,50 uren
 • Duur: 1 academiejaar
 • Startmoment: Periode 1
Zelfstudie42,50 uren
 • Duur: 1 academiejaar
 • Startmoment: Periode 1

Leerresultaten

CodeOmschrijving
BNB BOZO/1.11.1. Een positieve grondhouding bezitten met betrekking tot de mogelijkheden en toekomstkansen van leerlingen
BNB BOZO/2.12.1. Waarderen van de diversiteit in een klasgroep, als uitdaging voor het zoeken naar aanpassingen en als meerwaarde voor het leerproces van elke leerling
BNB BOZO/2.32.3. Actief op zoek gaan naar hulpmiddelen en ondersteuning die de communicatie- en interactiemogelijkheden van leerlingen bevorderen
BNB BOZO/3.13.1. In de samenwerking model staan voor een toekomstgerichte en emancipatorische begeleiding
BNB BOZO/3.23.2. Planmatig werken aan ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie
BNB BOZO/3.33.3. Een duurzame en gelijkwaardige interactie aangaan met alle betrokken partijen in de school en een breed netwerk

Leerdoelen

 • Je kent de kritische factoren die bepalend zijn voor het proces van inclusief onderwijs.
 • Je hebt inzicht in de ondersteuningsbehoeften van de verschillende betrokkenen binnen inclusief onderwijs
 • Je kent de ondersteuningsmogelijkheden die gebruikt worden binnen inclusief onderwijs in de Vlaamse context en kan deze toelichten
 • Je hebt inzicht in de aanpassingsmogelijkheden voor de verschillende leergebieden binnen de inclusieve klascontext

Leerinhoud

Doelgroep: basis- en secundair onderwijs

Sessie 1: Hoe bekomen we een 'dream team'?
Inclusie hangt samen met een aantal waarden (belonging, meesterschap, bijdragen, interdependency. Deze vormen de basis voor de uitbouw van het inclusief traject en worden ook vertaald binnen de verbindende samenwerking. Binnen deze sessie gaan we hier dieper op in, met speciale aandacht voor verbindende samenwerking met ouders.

Sessie 2: ‘In de klas aan de slag!’
Inclusie betekent niet zomaar kinderen met een beperking in de klas te plaatsen. Het gaat over zinvol mee doen, zinvol participeren. Dit vraagt dat men differentieert naar curriculum, ondersteuning, evaluatie en dit zoveel mogelijk binnen de groep. Voor sommige kinderen zal er een eigen leerlijn moeten uitgestippeld worden (IAC). In deze sessie gaan we in op HOE iemand doelgericht kan participeren.
We bespreken enkele concrete instrumenten zoals: het ondersteuningsplan, het participatieplan, strategieën voor aanpassing van curriculum en materiaal... We trachten deze ideeën concreet uit te werken aan de hand van eigen ervaringen en case¬studies.

Sessie 3: ‘Jij en ik, ik hoor erbij’
Onderwijs gaat zowel over taal, wiskunde, techniek, LO,... maar gaat eveneens over een netwerk uitbouwen. Binnen inclusief onderwijs streven we er naar dat alle kinderen worden opgenomen binnen de klasgroep. Dit betekent dat de leraar moet omgaan met diversiteit en deze bespreekbaar maken. Er wordt ook verwacht dat het kind sociale relaties uitbouwt en dat deze worden gestimuleerd en ondersteund. Tijdens deze sessie maken we kennis met verschillende werkvormen die de leraar daarbij kunnen helpen.
Inclusie houdt een nieuwe kijk op onderwijs in. Als leraar moeten we bewust zijn van onze visie. Hoe sta ik als leraar tegenover inclusief onderwijs? En hoe kan ik werken aan mijn visie? Met een blik op onze eigen visie en die van anderen eindigen we deze sessie.

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kun je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

De evaluatie gebeurt op niveau van het samengesteld opleidingsonderdeel "Keuzetraject 19-20". Je vindt de algemene informatie over de evaluatie van de keuzevakken dan ook terug in de ECTS-fiche van dit samengesteld opleidingsonderdeel.