Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
Flexibele leertrajecten in onderwijs22434/1331/1920/21963/56
Studiegids

Flexibele leertrajecten in onderwijs

22434/1331/1920/21963/56
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Buitengewoon onderwijs
 • Postgraduaat Autismespectrum
 • Zorgverbreding en remediërend leren, trajectschijf 1
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Keuzetraject 19-20.
Studieomvang: 2 studiepunten
Gewicht: 2,00
Totale studietijd: 50,00 uren
Coördinator: Marchand Eddy
Andere docenten: Famaey Cathy
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Periode 2+3+4

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Aanvullende studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen

BNB BOZO Keuzevak: Flexibele leertrajecten in onderwijsVerplicht
 • Uitgever: Karel de Grote Hogeschool
 • Editie: van het betreffende academiejaar
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

De studiebelasting omvat contacturen, supervisiesessies, praktijkervaring en een inhoudelijke en persoonlijke verwerking.

Werkvormen

Contacturen5,00 uren
 • Duur: 3 periodes
 • Startmoment: Periode 2
Zelfstudie45,00 uren
 • Duur: 3 periodes
 • Startmoment: Periode 2

Leerresultaten

CodeOmschrijving
BNB BOZO/2.12.1. Waarderen van de diversiteit in een klasgroep, als uitdaging voor het zoeken naar aanpassingen en als meerwaarde voor het leerproces van elke leerling
BNB BOZO/2.22.2. Differentiëren van het aanbod en de aanpak, op basis van de leer-, gedrags- en ontwikkelingsverschillen in een groep
BNB BOZO/2.32.3. Actief op zoek gaan naar hulpmiddelen en ondersteuning die de communicatie- en interactiemogelijkheden van leerlingen bevorderen
BNB BOZO/2.42.4. Een deskundige en evenwichtige afstemming bieden van het onderwijsaanbod – incl. de leerlijnen - op de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen, rekening houdend met een breed toekomstperspectief, maatschappelijke participatie en alle leerdomeinen
BNB BOZO/4.24.2. Beleidsondersteuning bieden met betrekking tot onderwijsvernieuwing, projecten en schoolvisie

Leerdoelen

 • Je hebt inzicht op de opportuniteiten die flexibele leertrajecten bieden in het kader van “onderwijs op maat”
 • Je hebt kennis van de wettelijke mogelijkheden wat betreft het organiseren van flexibele leertrajecten
 • Je ziet de link tussen invalshoeken rond differentiatie en invalshoeken voor het organiseren van flexibele leertrajecten
 • Je hebt inzicht in de invalshoeken van de kijkwijzer flexibele leertrajecten en kan de relevantie van de verschillende elementen vatten
 • Je maakt kennis met good practices wat betreft flexibele leertraject
 • Je gaat op grond van een screeningsinstrument na in hoeverre hun school al inzet

Leerinhoud

Doelgroep: basis- en secundair onderwijs

In dit aanbod kijken we naar de uitdagingen die op het pad van het onderwijs liggen en dit vanuit flexibele leertrajecten in het onderwijs. We bespreken de wettelijke mogelijkheden; wat kan/mag al? waarop lopen we soms nog vast?

We onderzoeken linken tussen invalshoeken differentiatie en invalshoeken flexibele leertrajecten. We maken kennis met good practices uit het basis en secundair onderwijs.

Aan de hand van een screeningsinstrument word je uitgenodigd na te gaan in hoeverre jouw school al inzet op flexibele leertrajecten. Aan de hand van een schema voor implementatie bekijken we hoe jij hiermee verder aan de slag kan in jouw praktijk.

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kun je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

De evaluatie gebeurt op niveau van het samengesteld opleidingsonderdeel "Keuzetraject 19-20". Je vindt de algemene informatie over de evaluatie van de keuzevakken dan ook terug in de ECTS-fiche van dit samengesteld opleidingsonderdeel.