Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
Dyslexie en vreemde talen? Niet vanzelfsprekend!19379/1331/1920/21963/15
Studiegids

Dyslexie en vreemde talen? Niet vanzelfsprekend!

19379/1331/1920/21963/15
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Buitengewoon onderwijs
 • Postgraduaat Autismespectrum
 • Zorgverbreding en remediërend leren, trajectschijf 1
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Keuzetraject 19-20.
Studieomvang: 2 studiepunten
Gewicht: 2,00
Totale studietijd: 50,00 uren
Coördinator: Stoffels Leen
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Periode 3+4

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Aanvullende studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen

BNB BOZO Keuzevak: Dyslexie en vreemde talen? Niet vanzelfsprekend!Verplicht
 • Auteur: Stoffels, L.
 • Uitgever: Karel de Grote Hogeschool
 • Editie: van het betreffende academiejaar
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

De studiebelasting omvat contacturen, supervisiesessies, praktijkervaring en een inhoudelijke en persoonlijke verwerking.

Werkvormen

Contacturen2,50 uren
 • Duur: 2 periodes
 • Startmoment: Periode 3
Zelfstudie47,50 uren
 • Duur: 2 periodes
 • Startmoment: Periode 3

Leerresultaten

CodeOmschrijving
BNB BOZO/1.11.1. Een positieve grondhouding bezitten met betrekking tot de mogelijkheden en toekomstkansen van leerlingen
BNB BOZO/1.21.2. Gegevens verzamelen, selecteren en ethisch correct hanteren als basis voor een brede beeldvorming van een leerling in zijn context
BNB BOZO/1.31.3. Individuele doelen formuleren en gebruiken als basis voor de planning, uitvoering en opvolging van de begeleiding en het onderwijs van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften
BNB BOZO/1.41.4. Realiseren en coördineren van het planmatig handelen ten aanzien van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
BNB BOZO/2.12.1. Waarderen van de diversiteit in een klasgroep, als uitdaging voor het zoeken naar aanpassingen en als meerwaarde voor het leerproces van elke leerling
BNB BOZO/2.22.2. Differentiëren van het aanbod en de aanpak, op basis van de leer-, gedrags- en ontwikkelingsverschillen in een groep
BNB BOZO/2.32.3. Actief op zoek gaan naar hulpmiddelen en ondersteuning die de communicatie- en interactiemogelijkheden van leerlingen bevorderen
BNB BOZO/2.42.4. Een deskundige en evenwichtige afstemming bieden van het onderwijsaanbod – incl. de leerlijnen - op de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen, rekening houdend met een breed toekomstperspectief, maatschappelijke participatie en alle leerdomeinen

Leerdoelen

 • Je begrijpt de moeilijkheden die kinderen en jongeren met dyslexie ervaren bij het leren van een vreemde talen
 • Je herkent de kernproblemen van leerlingen met dyslexie bij het leren van een vreemde taal;
 • Je hebt zicht op de struikelblokken voor deze doelgroep en onderkent dat deze bij elke taal weer anders liggen
 • Je kan aandachtspunten verwoorden voor het huidige vreemde talenonderwijs
 • Je kan aanpassingen aanbrengen in je didactisch handelen om deze jongeren te ondersteunen
 • Je begrijpt welke realistische verwachtingen we mogen stellen aan deze jongeren
 • Je kan de jongeren tips aanreiken zodat ze zich, ondanks hun dyslexie, de taal toch eigen kunnen maken

Leerinhoud

Doelgroep: basis- en secundair onderwijs

Binnen het onderwijs wordt van kinderen en jongeren verwacht dat ze vreemde talen leren. Voor jongeren met dyslexie is dit niet altijd vanzelfsprekend. Als leerkracht is het niet altijd gemakkelijk om met dit te begrijpen en realistische verwachtingen in te schatten

Tijdens dit aanbod nemen we het huidige vreemde talenonderwijs onder de loep en duiden we op de specifieke moeilijkheden die leerlingen met dyslexie hierbij ervaren. Op die manier wordt het kernprobleem waarop dyslectici stoten bij het verwerven van een nieuwe taal, duidelijk.
Vervolgens bespreken we concreet de gevolgen hiervan voor deze kinderen/jongeren in het verwerven van de moderne vreemde talen Frans en Engels. Tot slot geven we praktische tips en oefeningen waarbij je ontdekt hoe je deze kinderen /jongeren in het onderwijs kan ondersteunen bij het verwerven van het Engels en/of Frans.

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kun je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

De evaluatie gebeurt op niveau van het samengesteld opleidingsonderdeel "Keuzetraject 19-20". Je vindt de algemene informatie over de evaluatie van de keuzevakken dan ook terug in de ECTS-fiche van dit samengesteld opleidingsonderdeel.