Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
De (leer)zorg van de toekomst: de sensitieve leerkracht/ondersteuner19279/1331/1920/21963/67
Studiegids

De (leer)zorg van de toekomst: de sensitieve leerkracht/ondersteuner

19279/1331/1920/21963/67
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Buitengewoon onderwijs
 • Postgraduaat Autismespectrum
 • Zorgverbreding en remediërend leren, trajectschijf 1
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Keuzetraject 19-20.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Coördinator: Murawski Bert
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Periode 4

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Aanvullende studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen

BNB BOZO/PG-CH: Nieuwe gezinsvormen en (v)echtscheidingVerplicht
 • Uitgever: Karel de Grote Hogeschool
 • Editie: van het betreffende academiejaar
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

De studiebelasting omvat contacturen, supervisiesessies, praktijkervaring en een inhoudelijke en persoonlijke verwerking.

Werkvormen

Contacturen10,00 uren
 • Duur: 1 periode
 • Startmoment: periode 4
Zelfstudie65,00 uren
 • Duur: 1 periode
 • Startmoment: periode 4

Leerresultaten

CodeOmschrijving
BNB BOZO/1.11.1. Een positieve grondhouding bezitten met betrekking tot de mogelijkheden en toekomstkansen van leerlingen

Leerdoelen

 • Je kan toelichten dat een leerkracht het verschil kan maken in het leven van een kind.
 • Je kan, met inzichten vanuit de neurobiologie, toelichten dat de binding tussen leerkracht en kind het fundament is van goede leerzorg.
 • je verwoordt je inzicht over de ‘circle of security’ en kan dit toelichten naar de klassituatie en de verbinding tussen leerkracht en kind/jongere
 • Je kan uitleggen wat sensitiviteit betekent voor een leerkracht en kind/jongere
 • Je kan in de praktijk aanduiden hoe je aan gedragsregulering doet.
 • Je kan aantonen hoe je een veilige basis en haven voor de socio-emotionele en cognitieve ontwikkeling creëert.
 • Je kan aantonen hoe je het perspectief neemt van het kind/de jongere, voor de socio-emotionele en cognitieve ontwikkeling
 • Je kan aantonen hoe je doelgerichtheid voor de socio-emotionele en cognitieve ontwikkeling van kind/de jongere in onderwijs stimuleert.
 • Je toont belang van een kijkwijzer voor de sensitieve relatie tussen leerkracht en kind aan.
 • Je kan deze kijkwijzer toepassen (coachen) op jezelf of een collega en via een gesprek en een schriftelijk verslag communiceren

Leerinhoud

Doelgroep: basis- en secundair onderwijs

We kijken naar de nieuwe inzichten in de leerpsychologie en neurobiologie om te besluiten dat de binding tussen leerkracht en kind/een jongere het fundament is van een goede leerzorg. Het belang van deze binding en de sensitieve relatie tussen leerkracht en jongeren wordt gevisualiseerd via de ‘circle of security’. Een praktische kijkwijzer ‘de sensitieve relatie tussen leerkracht en jongeren ’ helpt ons om te kijken naar leerkrachtgedrag. We oefenen op het ontwikkelen van de sensitiviteit van de leerkracht om het verschil te kunnen maken voor kinderen en jongeren in de leerzorg.

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kun je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

De evaluatie gebeurt op niveau van het samengesteld opleidingsonderdeel "Keuzetraject 19-20". Je vindt de algemene informatie over de evaluatie van de keuzevakken dan ook terug in de ECTS-fiche van dit samengesteld opleidingsonderdeel.