Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)18384/1331/1920/21963/28
Studiegids

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

18384/1331/1920/21963/28
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Buitengewoon onderwijs
 • Postgraduaat Autismespectrum
 • Zorgverbreding en remediërend leren, trajectschijf 1
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Keuzetraject 19-20.
Studieomvang: 2 studiepunten
Gewicht: 2,00
Totale studietijd: 50,00 uren
Coördinator: Ansoms Nathalie
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Aanvullende studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen

BNB BOZO Keuzevak: NAHVerplicht
 • Uitgever: Karel de Grote Hogeschool
 • Editie: van het betreffende academiejaar
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

De studiebelasting omvat contacturen, supervisiesessies, praktijkervaring en een inhoudelijke en persoonlijke verwerking.

Werkvormen

Contacturen2,50 uren
 • Duur: 1 academiejaar
 • Startmoment: Periode 1
Zelfstudie47,50 uren
 • Duur: 1 academiejaar
 • Startmoment: Periode 1

Leerresultaten

CodeOmschrijving
BNB BOZO/1.21.2. Gegevens verzamelen, selecteren en ethisch correct hanteren als basis voor een brede beeldvorming van een leerling in zijn context
BNB BOZO/1.31.3. Individuele doelen formuleren en gebruiken als basis voor de planning, uitvoering en opvolging van de begeleiding en het onderwijs van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften
BNB BOZO/1.41.4. Realiseren en coördineren van het planmatig handelen ten aanzien van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
BNB BOZO/2.42.4. Een deskundige en evenwichtige afstemming bieden van het onderwijsaanbod – incl. de leerlijnen - op de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen, rekening houdend met een breed toekomstperspectief, maatschappelijke participatie en alle leerdomeinen

Leerdoelen

 • Je kent de betekenis van NAH
 • Je kent de mogelijke gevolgen van NAH op korte en lange termijn
 • Je hebt inzicht in mogelijke gevolgen van NAH op de ontwikkeling van diverse ontwikkelingsgebieden van een kind/jongere en dus ook het dagelijks leven en onderwijsgebeuren in ruime zin
 • Je beschikt over tips en adviezen ter ondersteuning en begeleiding van deze kinderen/jongeren in het klas-en schoolgebeuren

Leerinhoud

Doelgroep: basis- en secundair onderwijs

Een niet-aangeboren hersenletsel kan een hele reeks gevolgen hebben en dit zowel op korte als op lange termijn. Aangezien kinderen nog volop in ontwikkeling zijn, heeft een NAH een specifieke invloed op hun functioneren.

Tijdens dit aanbod worden de verschillende consequenties van een NAH op het lichamelijk, cognitief en socio-emotioneel functioneren van kinderen en jongeren nagegaan. Er wordt stilgestaan bij de implicaties van deze verschillende beperkingen voor het functioneren in de klas en op school.

Tenslotte geven we tips en adviezen voor de begeleiding/ondersteuning van deze kinderen en jongeren in een klas- of leersituatie geformuleerd.

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kun je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

De evaluatie gebeurt op niveau van het samengesteld opleidingsonderdeel "Keuzetraject 19-20". Je vindt de algemene informatie over de evaluatie van de keuzevakken dan ook terug in de ECTS-fiche van dit samengesteld opleidingsonderdeel.