Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
Kinderen en jongeren met een visuele beperking; introductie18383/1331/1920/21963/13
Studiegids

Kinderen en jongeren met een visuele beperking; introductie

18383/1331/1920/21963/13
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Buitengewoon onderwijs
 • Postgraduaat Autismespectrum
 • Zorgverbreding en remediërend leren, trajectschijf 1
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Keuzetraject 19-20.
Studieomvang: 2 studiepunten
Gewicht: 2,00
Totale studietijd: 50,00 uren
Coördinator: Wynants Tim
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Aanvullende studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen

BNB BOZO Keuzevak: Kinderen met een visuele beperking; introductieVerplicht
 • Uitgever: Karel de Grote Hogeschool
 • Editie: van het betreffende academiejaar
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

Contacturen omvatten:
- deels een lezing met voorbeelden uit de praktijk
- interactieve momenten rond braille en andere hulpmiddelen (bv. aangepaste handboeken, toetsenbord)
- een kort inleefmoment met simulatiebrillen (kokerzicht, cataract)

De studiebelasting omvat naast contacturen ook supervisiesessies, praktijkervaring en een inhoudelijke en persoonlijke verwerking.

Werkvormen

Contacturen2,50 uren
 • Duur: 1 academiejaar
 • Startmoment: Periode 1
Zelfstudie47,50 uren
 • Duur: 1 academiejaar
 • Startmoment: Periode 1

Leerresultaten

CodeOmschrijving
BNB BOZO/1.11.1. Een positieve grondhouding bezitten met betrekking tot de mogelijkheden en toekomstkansen van leerlingen
BNB BOZO/1.21.2. Gegevens verzamelen, selecteren en ethisch correct hanteren als basis voor een brede beeldvorming van een leerling in zijn context
BNB BOZO/1.31.3. Individuele doelen formuleren en gebruiken als basis voor de planning, uitvoering en opvolging van de begeleiding en het onderwijs van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften
BNB BOZO/2.42.4. Een deskundige en evenwichtige afstemming bieden van het onderwijsaanbod – incl. de leerlijnen - op de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen, rekening houdend met een breed toekomstperspectief, maatschappelijke participatie en alle leerdomeinen
BNB BOZO/5.25.2. Bevragen, overleggen en voortdurend bijsturen van het eigen handelen

Leerdoelen

 • Je kan je inleven in de wereld van slechtzienden en blinden
 • Je kent de gevolgen van een visuele beperking voor het leven en het onderwijsleerproces van deze doelgroep
 • Je kent een aantal praktische aanpassingen die in de leefomgeving van visueel beperkten gebruikt kunnen worden
 • Je kent een aantal praktische aanpassingen die in de schoolomgeving van visueel beperkten gebruikt kunnen worden
 • Je kent mogelijke ondersteuningsmaatregelen in het onderwijsleerproces van deze kinderen/jongeren
 • Je kan een hulpvraag formuleren voor een visueel beperkte leerling en kan hiermee aan de slag in het zorgteam van de school.

Leerinhoud

Doelgroep: basis- en secundair onderwijs

In deze sessie gaan we in op de betekenis van slechtziendheid of blindheid voor het leven van een kind/ jongere.

We geven kort een kort theoretisch kader over de werking van het oog, verduidelijken met filmpjes en didactisch materiaal een aantal visuele beperkingen en ervaren dit aan de hand van een inleefmoment .

We bespreken de gevolgen ervan voor de ontwikkeling in het algemeen en voor leerprocessen specifiek door kennis te maken met diverse hulpmiddelen, aangepaste handboeken, beelden uit klassituaties en een introductie oefening braille.

We maken een oefening rond attitude. We bekijken hoe je met de speciefieke onderwijsbehoeften van de visueel beperkte leerling positief aan de slag kan in de schoolomgeving.

We staan stil bij praktische maatregelen of aanpassingen die gebruikt kunnen worden ter ondersteuning van het onderwijsleerproces. De mogelijke ondersteuningsmaatregelen verduidelijken we aan de hand van een toelichting bij ondersteunende organisaties (als de Leerexpert, Adibib, de Vlaamse Overheid) en kaderen de problematiek binnen het M-Decreet en binnen het zorgcontinuüm.

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kun je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

De evaluatie gebeurt op niveau van het samengesteld opleidingsonderdeel "Keuzetraject 19-20". Je vindt de algemene informatie over de evaluatie van de keuzevakken dan ook terug in de ECTS-fiche van dit samengesteld opleidingsonderdeel.