Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
Rekenproblemen en rekenstoornissen; achtergronden en handvaten22440/1331/1920/21963/49
Studiegids

Rekenproblemen en rekenstoornissen; achtergronden en handvaten

22440/1331/1920/21963/49
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Buitengewoon onderwijs
 • Postgraduaat Autismespectrum
 • Zorgverbreding en remediërend leren, trajectschijf 1
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Keuzetraject 19-20.
Studieomvang: 2 studiepunten
Gewicht: 2,00
Totale studietijd: 50,00 uren
Coördinator: Hechtermans Sabine
Taalvak: Ja, Nederlands
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Aanvullende studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen

BNB BOZO Keuzevak: Rekenproblemen en rekenstoornissen; achtergronden en handvatenVerplicht
 • Uitgever: Karel de Grote Hogeschool
 • Editie: van het betreffende academiejaar
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

De studiebelasting omvat contacturen, supervisiesessies, praktijkervaring en een inhoudelijke en persoonlijke verwerking.

Werkvormen

Contacturen5,00 uren
 • Duur: 1 academiejaar
 • Startmoment: Periode 1
Zelfstudie45,00 uren
 • Duur: 1 academiejaar
 • Startmoment: Periode 1

Leerresultaten

CodeOmschrijving
BNB BOZO/1.21.2. Gegevens verzamelen, selecteren en ethisch correct hanteren als basis voor een brede beeldvorming van een leerling in zijn context
BNB BOZO/1.31.3. Individuele doelen formuleren en gebruiken als basis voor de planning, uitvoering en opvolging van de begeleiding en het onderwijs van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften
BNB BOZO/2.32.3. Actief op zoek gaan naar hulpmiddelen en ondersteuning die de communicatie- en interactiemogelijkheden van leerlingen bevorderen

Leerdoelen

 • Je hebt kennis van en inzicht in rekenproblemen en rekenstoornissen in de basisschool.
 • Je kent “risicosignalen” bij kleuters en bij leerlingen in de lagere school als predictoren voor rekenproblemen en rekenstoornissen en kan deze ook opmerken
 • Je hebt inzicht in de handelingsgericht orthodidactische aanpak voor rekenproblemen en rekenstoornissen.
 • Je kent mogelijke REDICODIS /redelijke aanpassingen voor wiskunde en kan deze verantwoorden
 • Je hebt inzicht in de verschillende gangbare didactische modellen en leert de sterktes en valkuilen van deze modellen inzien.
 • Je kan kritisch kijken naar rekenmethodes met hun “standaardprocedures” in het licht van de eindtermen en ZILL.

Leerinhoud

Doelgroep: basis- en secundair onderwijs

Het uitgangspunt van deze sessies is “we leren kinderen rekenen voor het leven”. Voor een aantal leerlingen verloopt het leren rekenen niet als vanzelfsprekend. Je leert rekenproblemen en rekenstoornissen herkennen. Je leert de “klassieke” struikelblokken in het wiskundeaanbod in de lagere school herkennen en daarop pro-actief anticiperen.

Om kinderen effectief te leren rekenen voor het leven moet je in de eerste plaats DOELgericht aan de slag in plaats van METHODEgericht. We leren hoe je doelgericht (vanuit ZILL) aan de slag kan.

Een goede remediëring van rekenproblemen en rekenstoornissen steunt steeds op de orthodidactische principes. We besteden in het bijzonder veel aandacht aan remediëring.

We bekijken (vanuit een universeel model) hoe je REDICODIS en redelijke aanpassingen vertaalt naar de klaswerking zodat het haalbaar blijft voor zowel de leerlingen als de leerkracht.

Deze achtergrond is nodig om interventies te verantwoorden. Vandaar dat het volgen van deze inleidende sessie aangeraden is voor het volgen van het verdere praktijkgerelateerd aanbod "Rekentrappers".

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kun je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

De evaluatie gebeurt op niveau van het samengesteld opleidingsonderdeel "Keuzetraject 19-20". Je vindt de algemene informatie over de evaluatie van de keuzevakken dan ook terug in de ECTS-fiche van dit samengesteld opleidingsonderdeel.