Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
Hoogbegaafde kinderen/jongeren in onderwijs22435/1331/1920/21963/71
Studiegids

Hoogbegaafde kinderen/jongeren in onderwijs

22435/1331/1920/21963/71
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Buitengewoon onderwijs
 • Postgraduaat Autismespectrum
 • Zorgverbreding en remediërend leren, trajectschijf 1
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Keuzetraject 19-20.
Studieomvang: 2 studiepunten
Gewicht: 2,00
Totale studietijd: 50,00 uren
Coördinator: Standaert Veronique
Andere docenten: Lenaers Dieter
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Periode 2+3+4

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Aanvullende studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen

BNB BOZO Keuzevak: Hoogbegaafde kinderen/jongeren in onderwijsVerplicht
 • Uitgever: Karel de Grote Hogeschool
 • Editie: van het betreffende academiejaar
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

De studiebelasting omvat contacturen, supervisiesessies, praktijkervaring en een inhoudelijke en persoonlijke verwerking.

Werkvormen

Contacturen5,00 uren
 • Duur: 3 periodes
 • Startmoment: Periode 2
Zelfstudie45,00 uren
 • Duur: 3 periodes
 • Startmoment: Periode 2

Leerresultaten

CodeOmschrijving
BNB BOZO/1.11.1. Een positieve grondhouding bezitten met betrekking tot de mogelijkheden en toekomstkansen van leerlingen
BNB BOZO/1.21.2. Gegevens verzamelen, selecteren en ethisch correct hanteren als basis voor een brede beeldvorming van een leerling in zijn context
BNB BOZO/2.12.1. Waarderen van de diversiteit in een klasgroep, als uitdaging voor het zoeken naar aanpassingen en als meerwaarde voor het leerproces van elke leerling
BNB BOZO/2.22.2. Differentiëren van het aanbod en de aanpak, op basis van de leer-, gedrags- en ontwikkelingsverschillen in een groep
BNB BOZO/2.42.4. Een deskundige en evenwichtige afstemming bieden van het onderwijsaanbod – incl. de leerlijnen - op de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen, rekening houdend met een breed toekomstperspectief, maatschappelijke participatie en alle leerdomeinen

Leerdoelen

 • Je hebt inzicht in het begrip hoogbegaafdheid en in het functioneren van hoogbegaafde kinderen/jongeren
 • Je kan de kenmerken van verschillende “types” hoogbegaafde leerlingen ondervangen en verwoorden
 • Je kent de mogelijkheden en kansen om met deze kinderen/jongeren aan de slag te gaan in het onderwijs
 • Je kent de doelen en mogelijke aanpak van een kangoeroeklas, projecten, binnenklasdifferentiatie
 • Je kan valkuilen bij onderwijs aan deze groep kinderen verwoorden en toelichten

Leerinhoud

Doelgroep: basis- en secundair onderwijs

Tijdens een eerste sessie geven we een foto van hoogbegaafdheid waardoor we inzicht meegeven in zowel de cognitieve als de persoonlijkheidskenmerken van de hoogbegaafde kinderen/jongeren. Daarnaast besteden we aandacht aan begripvol omgaan met deze doelgroep.

In een tweede sessie lichten we kansen toe om deze groep kinderen en jongeren aan te spreken in onderwijscontext; we kijken naar mogelijke invalshoeken en hoe deze vertaald kunnen worden naar de klas-en schoolpraktijk

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kun je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

De evaluatie gebeurt op niveau van het samengesteld opleidingsonderdeel "Keuzetraject 19-20". Je vindt de algemene informatie over de evaluatie van de keuzevakken dan ook terug in de ECTS-fiche van dit samengesteld opleidingsonderdeel.