Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
Aanvankelijk spellen18118/1331/1920/21963/15
Studiegids

Aanvankelijk spellen

18118/1331/1920/21963/15
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Buitengewoon onderwijs
 • Postgraduaat Autismespectrum
 • Zorgverbreding en remediërend leren, trajectschijf 1
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Keuzetraject 19-20.
Studieomvang: 2 studiepunten
Gewicht: 2,00
Totale studietijd: 50,00 uren
Coördinator: Van den Eynde Ria
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Periode 2+3+4

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Aanvullende studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen

BNB BOZO Keuzevak: Aanvankelijk spellenVerplicht
 • Uitgever: Karel de Grote Hogeschool
 • Editie: van het betreffende academiejaar
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

De studiebelasting omvat contacturen, supervisiesessies, praktijkervaring en een inhoudelijke en persoonlijke verwerking.

Werkvormen

Contacturen2,50 uren
 • Duur: 3 periodes
 • Startmoment: Periode 2
Zelfstudie47,50 uren
 • Duur: 3 periodes
 • Startmoment: Periode 2

Leerresultaten

CodeOmschrijving
BNB BOZO/1.21.2. Gegevens verzamelen, selecteren en ethisch correct hanteren als basis voor een brede beeldvorming van een leerling in zijn context
BNB BOZO/1.31.3. Individuele doelen formuleren en gebruiken als basis voor de planning, uitvoering en opvolging van de begeleiding en het onderwijs van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften
BNB BOZO/1.41.4. Realiseren en coördineren van het planmatig handelen ten aanzien van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
BNB BOZO/2.22.2. Differentiëren van het aanbod en de aanpak, op basis van de leer-, gedrags- en ontwikkelingsverschillen in een groep

Leerdoelen

 • Je verwerft inzicht in het belang van de klank-tekenkoppeling, het fonologisch en symboolbewustzijn
 • Je verwerft kennis van en inzicht in de elementaire spelhandeling
 • Je maakt kennis met methodes en handige tools voor het werken rond fonologisch en symboolbewustzijn, de elementaire spelhandeling en de relatie tussen lezen en spellen
 • Je kan kritisch kijken naar methodes en tools en deze inzetten in je eigen praktijk.

Leerinhoud

Doelgroep: basisonderwijs

Dit aanbod is bedoeld voor cursisten die GEEN voorkennis hebben met betrekking tot aanvankelijk spellen.

Het beheersen van een correcte spelling blijft een belangrijke vaardigheid in onze huidige maatschappij.

De basiselementen voor deze vaardigheden zijn een uitgebreide woordenschat, de beheersing van de elementaire spelregels, het kunnen toepassen van een aantal strategieën, het ontwikkelen van een correcte houding t.o.v. spelling en schrijfplezier.

Tijdens dit aanbod bieden we de nodige kaders over spellingonderwijs en de relatie met lees-en schrijfonderwijs. Daarnaast bekijken we kritisch de verschillende visies op en methoden voor spellen a.d.h.v. voorbeeldmateriaal. We proberen een aantal werkvormen uit die kunnen bijdragen tot goed spellen, het ontwikkelen van een spellinggeweten en schrijfplezier.

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kun je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

De evaluatie gebeurt op niveau van het samengesteld opleidingsonderdeel "Keuzetraject 19-20". Je vindt de algemene informatie over de evaluatie van de keuzevakken dan ook terug in de ECTS-fiche van dit samengesteld opleidingsonderdeel.