Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
(Hardnekkige) lees- en/of spelproblemen15920/1331/1920/21963/25
Studiegids

(Hardnekkige) lees- en/of spelproblemen

15920/1331/1920/21963/25
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Buitengewoon onderwijs
 • Postgraduaat Autismespectrum
 • Zorgverbreding en remediërend leren, trajectschijf 1
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Keuzetraject 19-20.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Coördinator: Van den Eynde Ria
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Periode 2+3+4

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Aanvullende studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen

BNB BOZO Keuzevak: (Hardnekkige) lees- en/of spelproblemenVerplicht
 • Uitgever: Karel de Grote-Hogeschool
 • Editie: van het betreffende academiejaar
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

De studiebelasting omvat contacturen, supervisiesessies, praktijkervaring en een inhoudelijke en persoonlijke verwerking.

Werkvormen

Contacturen10,00 uren
 • Duur: 3 periodes
 • Startmoment: Periode 2
Zelfstudie65,00 uren
 • Duur: 3 periodes
 • Startmoment: Periode 2

Leerresultaten

CodeOmschrijving
BNB BOZO/1.21.2. Gegevens verzamelen, selecteren en ethisch correct hanteren als basis voor een brede beeldvorming van een leerling in zijn context
BNB BOZO/1.31.3. Individuele doelen formuleren en gebruiken als basis voor de planning, uitvoering en opvolging van de begeleiding en het onderwijs van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften
BNB BOZO/1.41.4. Realiseren en coördineren van het planmatig handelen ten aanzien van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
BNB BOZO/2.22.2. Differentiëren van het aanbod en de aanpak, op basis van de leer-, gedrags- en ontwikkelingsverschillen in een groep

Leerdoelen

op technisch gebied

 • Je bent, als begeleider van lees en/of spelzwakke kinderen, in staat fouten bij het omgaan met deze materie te begrijpen vanuit de oorzaak van en de logica achter deze moeilijkheden
 • Je kan het kind vanuit dit begrip inzichtelijk op weg helpen en dit via een speelse inoefenfase stabiliseren
 • Je kent handvatten om didactisch inoefenmateriaal (waaronder spellen en ICT ondersteuning) op hun waarde te beoordelen
 • Je hebt handvatten om zelf didactisch inoefenmateriaal en spellen te ontwikkelen
 • Je hebt de vaardigheid om kinderen te blijven motiveren om te lezen en te schrijven


op theoretisch gebied

 • Je hebt inzicht in de lees /spelontwikkeling van kinderen
 • Je hebt inzicht in de deelvaardigheden, lees-/spelstrategieën
 • Je hebt inzicht in aspecten van technische leesvaardigheid bij het aanvankelijk leesproces
 • Je hebt kennis van de voor de hand liggende ontwikkelingsweg binnen het lezen en spellen
 • Je hebt kennis van de meest voorkomende foutieve denkpatronen en moeilijkheden
 • Je hebt kennis van de valkuilen van de meest gangbare taalmethoden


op professioneel gebied

Je kent handvatten om met collega's, ondersteuners en ouders een constructief gesprek betreffende de aanpak van het lees- spelzwakke kind aan te gaan

Leerinhoud

Doelgroep: basisonderwijs

Enkel voor studenten die vertrouwd zijn met de basisdidactiek van lezen en spellen. Niet-onderwijskundigen volg(d)en eerst de keuzevakken "Aanvankelijk lezen" en "Aanvankelijk spellen".

Het beheersen van de leesvaardigheid en het verwerven van de mogelijkheid om zich al schrijvend verstaanbaar uit te drukken zijn twee bijzonder belangrijke vaardigheden in onze huidige maatschappij. Een zwakke leesvaardigheid hypothekeert in belangrijke mate de toegang tot informatie en de algemene kennisverwerving in veel facetten van het dagdagelijkse leven. Ook een zwakke spellingsvaardigheid heeft een grote impact op de latere levenskwaliteit. Ouders en leerkrachten maken zich dan ook bijzonder ongerust wanneer een kind in (het begin van) de lagere school op deze domeinen achterop raakt. Gelukkig leidt een zwakke start niet noodzakelijk tot een blijvende problematiek. Lees- en spelproblemen in het basisonderwijs stellen de leerkracht voortdurend voor nieuwe uitdagingen.

Tijdens dit aanbod bespreken we hoe je vanuit gerichte observatie en a.d.h.v. een doordachte taaldidactiek, lees-en spelproblemen kan voorkomen.
We gaan in op een aantal tools die je helpen lees-en spelproblemen te signaleren en te onderkennen alsook een aantal methodes en tools die je kan inzetten om de lees- en/of spelzwakke leerling te ondersteunen.
We gaan dieper in op de basiskenmerken van dyslexie om vervolgens de vertaalslag te maken om methodes en tools voor lezen en spellen aan te passen aan de noden van de zeer moeizame of dyslectische lezer en speller. We maken ook kennis met een aantal specifieke methodieken die de dyslectische leerling kunnen ondersteunen. Tot slot bespreken we materialen en methodieken die leesplezier mogelijk maakt ondanks moeizaam lezen

We werken zo veel mogelijk met concrete materialen, casussen, toetsen, en getuigenissen.

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kun je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

De evaluatie gebeurt op niveau van het samengesteld opleidingsonderdeel "Keuzetraject 19-20". Je vindt de algemene informatie over de evaluatie van de keuzevakken dan ook terug in de ECTS-fiche van dit samengesteld opleidingsonderdeel.