Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
Faalangst bij kinderen en jongeren15701/1331/1920/21963/38
Studiegids

Faalangst bij kinderen en jongeren

15701/1331/1920/21963/38
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Buitengewoon onderwijs
 • Postgraduaat Autismespectrum
 • Zorgverbreding en remediërend leren, trajectschijf 1
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Keuzetraject 19-20.
Studieomvang: 2 studiepunten
Gewicht: 2,00
Totale studietijd: 50,00 uren
Coördinator: Ringoot Koen
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Aanvullende studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen

BNB BOZO Keuzevak: Faalangst bij kinderen en jongerenVerplicht
 • Uitgever: Karel de Grote Hogeschool
 • Editie: van het betreffende academiejaar
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

De studiebelasting omvat contacturen, supervisiesessies, praktijkervaring en een inhoudelijke en persoonlijke verwerking.

Werkvormen

Contacturen5,00 uren
 • Duur: 1 academiejaar
 • Startmoment: Periode 1
Zelfstudie45,00 uren
 • Duur: 1 academiejaar
 • Startmoment: Periode 1

Leerresultaten

CodeOmschrijving
BNB BOZO/1.11.1. Een positieve grondhouding bezitten met betrekking tot de mogelijkheden en toekomstkansen van leerlingen
BNB BOZO/1.21.2. Gegevens verzamelen, selecteren en ethisch correct hanteren als basis voor een brede beeldvorming van een leerling in zijn context
BNB BOZO/1.31.3. Individuele doelen formuleren en gebruiken als basis voor de planning, uitvoering en opvolging van de begeleiding en het onderwijs van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften
BNB BOZO/1.41.4. Realiseren en coördineren van het planmatig handelen ten aanzien van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
BNB BOZO/2.12.1. Waarderen van de diversiteit in een klasgroep, als uitdaging voor het zoeken naar aanpassingen en als meerwaarde voor het leerproces van elke leerling
BNB BOZO/2.32.3. Actief op zoek gaan naar hulpmiddelen en ondersteuning die de communicatie- en interactiemogelijkheden van leerlingen bevorderen
BNB BOZO/3.13.1. In de samenwerking model staan voor een toekomstgerichte en emancipatorische begeleiding

Leerdoelen

 • Je kent de definitie van faalangst
 • Je begrijpt het conceptueel model van motivatie en faalangst
 • Je hebt zicht op de factoren die een rol spelen in het ontstaan van faalangst en kan deze herkennen
 • Je herkent de kenmerken en signalen van faalangst en kan hiermee in onderwijscontext op een aangepaste manier mee omgaan
 • Je kan reflecteren over je eigen handelen m.b.t. omgaan met faalangst.
 • Je hebt een basale kennis van de werking van groepstrainingen.

Leerinhoud

Doelgroep: basis- en secundair onderwijs

Tijdens dit aanbod gaan we in op volgende aspecten:

 • Korte situering,/’geschiedenis' van faalangst in meerdere contexten.
 • Conceptuele benadering: definitie van faalangst en beschrijvend procesmodel van motivatie en faalangst (cfr. prof. Dr. Eric Depreeuw)
 • Prevalentie, ontstaan en gevolgen van faalangst.
 • Wat zijn kenmerken en signalen?
 • Kunnen we faalangst voorkomen en hoe?
 • Hoe kunnen we leerlingen/jongeren met faalangst ondersteunen in de klas- en schoolpraktijk ?
 • Welke trainingen bestaan er voor deze kinderen /jongeren? Welke meerwaarde kunnen ze betekenen?

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kun je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

De evaluatie gebeurt op niveau van het samengesteld opleidingsonderdeel "Keuzetraject 19-20". Je vindt de algemene informatie over de evaluatie van de keuzevakken dan ook terug in de ECTS-fiche van dit samengesteld opleidingsonderdeel.