Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
Devolopmental Coordination Disorder (DCD)22768/1331/1920/21963/22
Studiegids

Devolopmental Coordination Disorder (DCD)

22768/1331/1920/21963/22
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Buitengewoon onderwijs
 • Postgraduaat Autismespectrum
 • Zorgverbreding en remediërend leren, trajectschijf 1
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Keuzetraject 19-20.
Studieomvang: 2 studiepunten
Gewicht: 2,00
Totale studietijd: 50,00 uren
Coördinator: Van Laer Katrien
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Periode 2+3+4

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Aanvullende studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen

BNB BOZO Keuzevak: Devolopmental Coordination Disorder (DCD)Verplicht
 • Uitgever: Karel de Grote Hogeschool
 • Editie: van het betreffende academiejaar
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

De studiebelasting omvat contacturen, supervisiesessies, praktijkervaring en een inhoudelijke en persoonlijke verwerking.

Werkvormen

Contacturen2,50 uren
 • Duur: 3 periodes
 • Startmoment: Periode 2
Zelfstudie47,50 uren
 • Duur: 3 periodes
 • Startmoment: Periode 2

Leerresultaten

CodeOmschrijving
BNB BOZO/1.21.2. Gegevens verzamelen, selecteren en ethisch correct hanteren als basis voor een brede beeldvorming van een leerling in zijn context
BNB BOZO/1.31.3. Individuele doelen formuleren en gebruiken als basis voor de planning, uitvoering en opvolging van de begeleiding en het onderwijs van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften
BNB BOZO/1.41.4. Realiseren en coördineren van het planmatig handelen ten aanzien van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
BNB BOZO/2.32.3. Actief op zoek gaan naar hulpmiddelen en ondersteuning die de communicatie- en interactiemogelijkheden van leerlingen bevorderen
BNB BOZO/2.42.4. Een deskundige en evenwichtige afstemming bieden van het onderwijsaanbod – incl. de leerlijnen - op de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen, rekening houdend met een breed toekomstperspectief, maatschappelijke participatie en alle leerdomeinen

Leerdoelen

 • Je kent de betekenis van de term Developmental Coördination Disorder
 • Je kent de kenmerken van DCD en kan ze herkennen
 • Je weet hoe de benaming evolueerde en kan dit plaatsen binnen de context van de evolutie in de kennis hierover
 • Je begrijpt de gevolgen van DCD voor het dagelijks leven van kinderen/jongeren
 • Je hebt inzicht in de wijze waarop je kinderen/jongeren met DCD kan ondersteunen, helpen, begeleiden
 • Je hebt zicht op de mogelijke ondersteuningsmaatregelen en kan deze verantwoorden

Leerinhoud

Doelgroep: basis- en secundair onderwijs

Alhoewel de term Developmental Coordination Disorder enkel de laatste jaren opduikt, bestaat deze “stoornis” al langer. “Onhandige kinderen/jongeren“ hebben immers al altijd bestaan, maar vroeger kreeg deze groep van kinderen verschillende benamingen zoals clumsy child, onhandige kinderen, MBD of ontwikkelingsdyspraxie.

Sinds 1994 werd er op internationaal vlak een consensus bereikt over de term en de criteria waaraan je moet voldoen om de diagnose te krijgen.

In het eerste deel beschrijven we deze criteria en geven we een duidelijk beeld aan de hand van videomateriaal. Daarna bespreken we hoe deze kinderen /jongeren herkend kunnen worden, op welke obstakels ze dagelijks botsen, om dan over te gaan op een hele reeks tips en/of hulpmiddelen om hen te ondersteunen. Dit wordt geïllustreerd met voorbeelden vanuit de praktijk.

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kun je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

De evaluatie gebeurt op niveau van het samengesteld opleidingsonderdeel "Keuzetraject 19-20". Je vindt de algemene informatie over de evaluatie van de keuzevakken dan ook terug in de ECTS-fiche van dit samengesteld opleidingsonderdeel.