Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
Suïcidepreventie bij jongeren12508/1331/1920/21963/61
Studiegids

Suïcidepreventie bij jongeren

12508/1331/1920/21963/61
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Buitengewoon onderwijs
 • Postgraduaat Autismespectrum
 • Zorgverbreding en remediërend leren, trajectschijf 1
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Keuzetraject 19-20.
Studieomvang: 2 studiepunten
Gewicht: 2,00
Totale studietijd: 50,00 uren
Coördinator: Tambuyzer Jo
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Aanvullende studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen

BNB BOZO Keuzevak: Suïcidepreventie bij jongerenVerplicht
 • Uitgever: Karel de Grote Hogeschool
 • Editie: van het betreffende academiejaar
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

De studiebelasting omvat contacturen, supervisiesessies, praktijkervaring en een inhoudelijke en persoonlijke verwerking.

Werkvormen

Contacturen2,50 uren
 • Duur: 1 academiejaar
 • Startmoment: Periode 1
Zelfstudie47,50 uren
 • Duur: 1 academiejaar
 • Startmoment: Periode 1

Leerresultaten

CodeOmschrijving
BNB BOZO/1.21.2. Gegevens verzamelen, selecteren en ethisch correct hanteren als basis voor een brede beeldvorming van een leerling in zijn context
BNB BOZO/3.13.1. In de samenwerking model staan voor een toekomstgerichte en emancipatorische begeleiding

Leerdoelen

 • Je verwerft inzicht in de motieven suïcidaal gedrag vanuit achtergronden
 • Je weet signalen met betrekking tot suïcidaal gedrag te herkennen
 • Je kan risico’s in een gesprek met jongeren rond deze thematiek inschatten
 • Je kan suïcidaliteit bespreekbaar maken
 • Je krijgt achtergronden mee voor het uitwerken van mogelijkheden om geestelijke gezondheid in een (klas)gesprek

Leerinhoud

Doelgroep: secundair onderwijs

In deze vorming willen we je voornamelijk kennis en vaardigheden meegeven. We staan stil bij een theoretisch kader van waaruit we bekijken wat maakt dat jongeren suïcidaal worden en kruipen we in de psyche van een suïcidale jongere.

Daarna bekijken we hoe we kunnen reageren op signalen en hoe het risico in te schatten in een gesprek met de jongere.

Tot slot staan we stil bij de eigen houding t.o.v. suïcidaliteit en bespreken we hoe een (klas)gesprek omtrent geestelijke gezondheid (m.i.v. suïcidaliteit) kan uitgewerkt worden.

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kun je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

De evaluatie gebeurt op niveau van het samengesteld opleidingsonderdeel "Keuzetraject 19-20". Je vindt de algemene informatie over de evaluatie van de keuzevakken dan ook terug in de ECTS-fiche van dit samengesteld opleidingsonderdeel.