Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
Aanvankelijk lezen8258/1331/1920/21963/40
Studiegids

Aanvankelijk lezen

8258/1331/1920/21963/40
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Buitengewoon onderwijs
 • Postgraduaat Autismespectrum
 • Zorgverbreding en remediërend leren, trajectschijf 1
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Keuzetraject 19-20.
Studieomvang: 2 studiepunten
Gewicht: 2,00
Totale studietijd: 50,00 uren
Coördinator: Van den Eynde Ria
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Aanvullende studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen

BNB BOZO Keuzevak: Aanvankelijk lezenVerplicht
 • Uitgever: Karel de Grote Hogeschool
 • Editie: van het betreffende academiejaar
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

De studiebelasting omvat contacturen, supervisiesessies, praktijkervaring en een inhoudelijke en persoonlijke verwerking.

Werkvormen

Contacturen2,50 uren
 • Duur: 1 academiejaar
 • Startmoment: Periode 1
Zelfstudie47,50 uren
 • Duur: 1 academiejaar
 • Startmoment: Periode 1

Leerresultaten

CodeOmschrijving
BNB BOZO/1.21.2. Gegevens verzamelen, selecteren en ethisch correct hanteren als basis voor een brede beeldvorming van een leerling in zijn context
BNB BOZO/1.31.3. Individuele doelen formuleren en gebruiken als basis voor de planning, uitvoering en opvolging van de begeleiding en het onderwijs van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften
BNB BOZO/1.41.4. Realiseren en coördineren van het planmatig handelen ten aanzien van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
BNB BOZO/2.22.2. Differentiëren van het aanbod en de aanpak, op basis van de leer-, gedrags- en ontwikkelingsverschillen in een groep

Leerdoelen

 • Je verwerft inzicht in goed woordenschatonderwijs
 • Je verwerft kennis van het begrip symboolbewustzijn
 • Je verwerft kennis van en inzicht in de elementaire leeshandeling
 • Je maakt kennis met methodes en handige tools voor het werken rond woordenschatverwerving, symboolbewustzijn en de elementaire leeshandeling
 • Je kan kritisch kijken naar deze methodes en tools en deze inzetten in je eigen praktijk.

Leerinhoud

Doelgroep: basisonderwijs

Dit aanbod is bedoeld voor cursisten die GEEN voorkennis hebben met betrekking tot aanvankelijk lezen.

Het beheersen van de leesvaardigheid is een belangrijke vaardigheid in onze huidige maatschappij.

De basiselementen voor deze vaardigheden zijn een uitgebreide woordenschat, het ontwikkelen van symboolbewustzijn en de beheersing van de elementaire lees en spelhandeling. Tijdens dit aanbod gaan we in op de nodige kaders over woordenschatverwerving en aanvankelijk lezen. Daarnaast bekijken we kritisch de verschillende visies op en methoden voor aanvankelijk lezen a.d.h.v. voorbeeldmateriaal. We proberen een aantal werkvormen uit die kunnen bijdragen tot woordenschat, het aanvankelijk lezen en leesplezier.

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kun je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

De evaluatie gebeurt op niveau van het samengesteld opleidingsonderdeel "Keuzetraject 19-20". Je vindt de algemene informatie over de evaluatie van de keuzevakken dan ook terug in de ECTS-fiche van dit samengesteld opleidingsonderdeel.