Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
Ontluikende gecijferdheid en aanvankelijk rekenen; niet altijd vanzelfsprekend...22439/1331/1920/21963/34
Studiegids

Ontluikende gecijferdheid en aanvankelijk rekenen; niet altijd vanzelfsprekend...

22439/1331/1920/21963/34
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Buitengewoon onderwijs
 • Postgraduaat Autismespectrum
 • Zorgverbreding en remediërend leren, trajectschijf 1
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Keuzetraject 19-20.
Studieomvang: 2 studiepunten
Gewicht: 2,00
Totale studietijd: 50,00 uren
Coördinator: Hechtermans Sabine
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Aanvullende studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen

BNB BOZO Keuzevak: Ontluikende gecijferdheid en aanvankelijk rekenenVerplicht
 • Uitgever: Karel de Grote Hogeschool
 • Editie: van het betreffende academiejaar
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

De studiebelasting omvat contacturen, supervisiesessies, praktijkervaring en een inhoudelijke en persoonlijke verwerking.

Werkvormen

Contacturen5,00 uren
 • Duur: 1 academiejaar
 • Startmoment: Periode 1
Zelfstudie45,00 uren
 • Duur: 1 academiejaar
 • Startmoment: Periode 1

Leerresultaten

CodeOmschrijving
BNB BOZO/1.31.3. Individuele doelen formuleren en gebruiken als basis voor de planning, uitvoering en opvolging van de begeleiding en het onderwijs van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften
BNB BOZO/2.22.2. Differentiëren van het aanbod en de aanpak, op basis van de leer-, gedrags- en ontwikkelingsverschillen in een groep

Leerdoelen

 • Je hebt kennis van en inzicht in de voorbereidende rekenvaardigheden
 • Je kan “risicokleuters” een voorschotbenadering geven.
 • Je kent en begrijpt de belangrijkste voorbereidende rekenvaardigheden en hoe je hiermee aan de slag gaat.
 • Je hebt inzicht in de mogelijkheden tot het versterken van het aanvankelijk rekenproces in het 1ste leerjaar.

Leerinhoud

Doelgroep: basisonderwijs

Wiskundige ontwikkeling stimuleren is in de eerste plaats kleuters de kans geven om in een 'rijke' en 'stimulerende' omgeving wiskundig actief te zijn. Dit betekent dat ze met verscheidene materialen en in verschillende situaties ervaringen kunnen opdoen met tellen, ordenen, vergelijken, meten, ruimte en tijd, construeren van dingen. Als bovendien de situaties en materialen geënt zijn op het leven van alledag is dit voor de kleuters herkenbaar en erg levensnabij.

Wat als kleuters systemetisch de wiskundige activiteiten uit de weg gaan? Wat als kleuters onvoldoende vorderen in de wiskundige activiteiten? Wat als je je zorgen maakt over hun wiskundige ontwikkeling?
We leren welke acties je best onderneemt als je “risiscosignalen” opmerkt. We leren hoe je doelgericht kan ingrijpen op kleuterniveau met als doel de achterstand weg te werken en een goede basis mee te geven ter voorbereiding van de overstap naar de lagere school toe.

In deze interactieve sessie leren we de kloof dichten tussen ontluikende gecijferdheid en het aanvankelijk rekenproces. We bouwen een doordachte brug tussen de kleuterschool en het 1ste leerjaar.

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kun je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

De evaluatie gebeurt op niveau van het samengesteld opleidingsonderdeel "Keuzetraject 19-20". Je vindt de algemene informatie over de evaluatie van de keuzevakken dan ook terug in de ECTS-fiche van dit samengesteld opleidingsonderdeel.