Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
Nieuwe gezinsvormen en (v)echtscheiding7224/1331/1920/21963/50
Studiegids

Nieuwe gezinsvormen en (v)echtscheiding

7224/1331/1920/21963/50
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Buitengewoon onderwijs
 • Postgraduaat Autismespectrum
 • Zorgverbreding en remediërend leren, trajectschijf 1
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Keuzetraject 19-20.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Coördinator: Murawski Bert
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Periode 2+3+4

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Aanvullende studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen

BNB BOZO/PG-CH: Nieuwe gezinsvormen en (v)echtscheidingVerplicht
 • Uitgever: Karel de Grote Hogeschool
 • Editie: van het betreffende academiejaar
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

De studiebelasting omvat contacturen, supervisiesessies, praktijkervaring en een inhoudelijke en persoonlijke verwerking.

Werkvormen

Contacturen10,00 uren
 • Duur: 3 periodes
 • Startmoment: Periode 2
Zelfstudie65,00 uren
 • Duur: 3 periodes
 • Startmoment: Periode 2

Leerresultaten

CodeOmschrijving
BNB BOZO/1.11.1. Een positieve grondhouding bezitten met betrekking tot de mogelijkheden en toekomstkansen van leerlingen
BNB BOZO/1.21.2. Gegevens verzamelen, selecteren en ethisch correct hanteren als basis voor een brede beeldvorming van een leerling in zijn context
BNB BOZO/1.31.3. Individuele doelen formuleren en gebruiken als basis voor de planning, uitvoering en opvolging van de begeleiding en het onderwijs van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften
BNB BOZO/1.41.4. Realiseren en coördineren van het planmatig handelen ten aanzien van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
BNB BOZO/2.12.1. Waarderen van de diversiteit in een klasgroep, als uitdaging voor het zoeken naar aanpassingen en als meerwaarde voor het leerproces van elke leerling
BNB BOZO/2.22.2. Differentiëren van het aanbod en de aanpak, op basis van de leer-, gedrags- en ontwikkelingsverschillen in een groep
BNB BOZO/2.32.3. Actief op zoek gaan naar hulpmiddelen en ondersteuning die de communicatie- en interactiemogelijkheden van leerlingen bevorderen
BNB BOZO/2.42.4. Een deskundige en evenwichtige afstemming bieden van het onderwijsaanbod – incl. de leerlijnen - op de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen, rekening houdend met een breed toekomstperspectief, maatschappelijke participatie en alle leerdomeinen
BNB BOZO/3.13.1. In de samenwerking model staan voor een toekomstgerichte en emancipatorische begeleiding
BNB BOZO/3.23.2. Planmatig werken aan ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie
BNB BOZO/3.33.3. Een duurzame en gelijkwaardige interactie aangaan met alle betrokken partijen in de school en een breed netwerk
BNB BOZO/4.14.1. Ruime coachingvaardigheden inzetten
BNB BOZO/4.24.2. Beleidsondersteuning bieden met betrekking tot onderwijsvernieuwing, projecten en schoolvisie
BNB BOZO/5.15.1. Bereid zijn zich voortdurend te informeren en bij te scholen met betrekking tot de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
BNB BOZO/5.25.2. Bevragen, overleggen en voortdurend bijsturen van het eigen handelen

Leerdoelen

 • Je kent en hebt inzicht in de maatschappelijke evoluties in gezinsvormen
 • Je kan de implicaties van deze evoluties op de emotionele ontwikkeling van kinderen/jongeren verwoorden
 • Je hebt inzicht in de problemen die zich kunnen voordoen in de schoolloopbaan van kinderen/jongeren uit nieuwe gezinsvormen
 • Je herkent signalen die kinderen/jonteren uitzenden met betrekking tot hun emotioneel welzijn en hoe hij hierop kan inspelen
 • Je hebt kennis van de wijze waarop hij kinderen die in complexe en/of moeilijke gezinssituaties leven, kan ondersteunen en begeleiden

Leerinhoud

Doelgroep: basis- en secundair onderwijs

We komen ze in elke klas/school tegen, de kinderen/jonteren uit nieuwe gezinsvormen.
Nieuw samengestelde gezinnen, de co-ouderschap-gezinsituaties, de holebirelaties met kinderen, de éénouderfamilie … Het gezin met biologische vader/moeder is niet meer de eenzaligmakende gezinsrealiteit. Het heilige gezin, het traditionele kerngezin staat ter discussie. Een eeuwenoude menselijke samenlevingsvorm en opvoedingssituatie wordt in de praktijk door andere gezinsvormen verdrongen, hier en daar zelfs gecontesteerd. Juridisch pallaberen we ons eruit maar kunnen we hier zomaar experimenteren met de ontwikkelingskansen van onze jongeren ? Spelen we niet genetische roulette met als inzet de gelukskansen van onze kinderen?

Welke problemen doen zich voor bij de schoolloopbaan van kinderen uit nieuwe gezinsvormen? Hoe kunnen we in schoolverband ondersteunen? Een meer dan actuele en acute vraag!

Jongeren binnen een (v)echtscheidingssituatie verdienen in deze onze bijzondere aandacht. Daarom binnen deze module extra tijd en aandacht voor deze kinderen /jongeren en hoe we als onderwijsmensen kunnen bemiddelen en ondersteunen in deze zeer moeilijke ontwikkelingssituatie. De module ‘hechten en vechten’ rond hechting en loyaliteit is een fijne basis voor deze module, maar ze kan ook los gevolgd worden.

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kun je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

De evaluatie gebeurt op niveau van het samengesteld opleidingsonderdeel "Keuzetraject 19-20". Je vindt de algemene informatie over de evaluatie van de keuzevakken dan ook terug in de ECTS-fiche van dit samengesteld opleidingsonderdeel.