Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
Hechten en vechten7223/1331/1920/21963/35
Studiegids

Hechten en vechten

7223/1331/1920/21963/35
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Buitengewoon onderwijs
 • Postgraduaat Autismespectrum
 • Zorgverbreding en remediërend leren, trajectschijf 1
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Keuzetraject 19-20.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Coördinator: Murawski Bert
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Aanvullende studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen

BNB BOZO/PG-CH Hechten en vechtenVerplicht
 • Uitgever: Karel de Grote Hogeschool
 • Editie: van het betreffende academiejaar
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

De studiebelasting omvat contacturen, supervisiesessies, praktijkervaring en een inhoudelijke en persoonlijke verwerking.

Werkvormen

Contacturen10,00 uren
 • Duur: 1 academiejaar
 • Startmoment: Periode 1
Zelfstudie65,00 uren
 • Duur: 1 academiejaar
 • Startmoment: Periode 1

Leerresultaten

CodeOmschrijving
BNB BOZO/1.11.1. Een positieve grondhouding bezitten met betrekking tot de mogelijkheden en toekomstkansen van leerlingen
BNB BOZO/1.21.2. Gegevens verzamelen, selecteren en ethisch correct hanteren als basis voor een brede beeldvorming van een leerling in zijn context
BNB BOZO/1.41.4. Realiseren en coördineren van het planmatig handelen ten aanzien van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
BNB BOZO/2.12.1. Waarderen van de diversiteit in een klasgroep, als uitdaging voor het zoeken naar aanpassingen en als meerwaarde voor het leerproces van elke leerling
BNB BOZO/2.22.2. Differentiëren van het aanbod en de aanpak, op basis van de leer-, gedrags- en ontwikkelingsverschillen in een groep
BNB BOZO/2.32.3. Actief op zoek gaan naar hulpmiddelen en ondersteuning die de communicatie- en interactiemogelijkheden van leerlingen bevorderen
BNB BOZO/3.13.1. In de samenwerking model staan voor een toekomstgerichte en emancipatorische begeleiding
BNB BOZO/3.23.2. Planmatig werken aan ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie
BNB BOZO/4.14.1. Ruime coachingvaardigheden inzetten
BNB BOZO/4.24.2. Beleidsondersteuning bieden met betrekking tot onderwijsvernieuwing, projecten en schoolvisie
BNB BOZO/5.15.1. Bereid zijn zich voortdurend te informeren en bij te scholen met betrekking tot de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
BNB BOZO/5.25.2. Bevragen, overleggen en voortdurend bijsturen van het eigen handelen

Leerdoelen

 • Je verwerft inzicht in de ontwikkelingspsychologische en neurobiologische inzichten in verband met hechting, loyaliteit en emotionele ontwikkeling
 • Je hebt inzicht in de betekenis van hechting en loyaliteit doorheen de levensloop van een mens
 • Je hebt inzicht in de wijze waarop je als begeleider/leerkracht een kind/jongere met hechtingsstoornissen kan ondersteunen, begeleiden

Leerinhoud

Doelgroep: basis- en secundair onderwijs

Hechten en vechten
...naar de elementaire deeltjes van ons sociaal gedrag en hoe te beïnvloeden in een school

We ontwikkelen tot al of niet evenwichtige mensen in nabijheid van andere mensen. Dat is een axioma. Hierbij hechten we ons aan anderen of niet. En na de hechting komt de loyaliteit tussen mensen, hoe zit dat nu eigenlijk? In dit ontwikkelingsproces spelen papa en mama, broers en zussen en vele anderen een rol. Vanuit een veilige hechtingssituatie wagen we de sprong om onszelf emotioneel te ontwikkelen.

Sommigen krijgen geen veilige emotionele uitvalsbasis, ze geraken ‘hechtingsgestoord ‘ of hun gedrag wordt gemotiveerd vanuit verdoken loyaliteit… Anderen hebben een bijzondere situatie om hun leven richting te geven. We denken aan adoptiekinderen, pleegkinderen, (v)ehtscheidingskinderen, instellingskinderen, veelouderkinderen enz. Dit merk je aan bijzonder gedrag en/of leerproblemen.

De school, de leerkrachten en ondersteuners, , hebben hier ontegensprekelijk een verantwoordelijke taak. Hoe ziet de leerkracht als hechtingsfiguur eruit? We gaan hier zoeken naar een basishouding die een optimale hechting, binding, band verzekert.

In deze module bekijken we de ontwikkelingspsychologische en neurobiologische inzichten in verband met hechting, loyaliteit en emotionele ontwikkeling. We vertalen dit naar kinderen en jongeren in onze omgeving en in de onderwijscontext. Hoe kunnen we kleine mensen bijstaan waar dit hechten een vechten wordt? Vechten we misschien allemaal en heel ons leven met onze hechting en loyaliteit? Toch eens boeiend om bij stil te staan…

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kun je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

De evaluatie gebeurt op niveau van het samengesteld opleidingsonderdeel "Keuzetraject 19-20". Je vindt de algemene informatie over de evaluatie van de keuzevakken dan ook terug in de ECTS-fiche van dit samengesteld opleidingsonderdeel.