Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
Tics en het syndroom van Gilles de la Tourette7212/1331/1920/21963/64
Studiegids

Tics en het syndroom van Gilles de la Tourette

7212/1331/1920/21963/64
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Buitengewoon onderwijs
 • Postgraduaat Autismespectrum
 • Zorgverbreding en remediërend leren, trajectschijf 1
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Keuzetraject 19-20.
Studieomvang: 2 studiepunten
Gewicht: 2,00
Totale studietijd: 50,00 uren
Coördinator: Stoffels Leen
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Periode 2+3+4

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Aanvullende studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen

BNB BOZO Keuzevak: Tics en het syndroom van Gilles de la TouretteVerplicht
 • Uitgever: Karel de Grote Hogeschool
 • Editie: van het betreffende academiaajr
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

De studiebelasting omvat contacturen, supervisiesessies, praktijkervaring en een inhoudelijke en persoonlijke verwerking.

Werkvormen

Contacturen2,50 uren
 • Duur: 3 periodes
 • Startmoment: Periode 2
Zelfstudie47,50 uren
 • Duur: 2 periodes
 • Startmoment: Periode 2

Leerresultaten

CodeOmschrijving
BNB BOZO/1.21.2. Gegevens verzamelen, selecteren en ethisch correct hanteren als basis voor een brede beeldvorming van een leerling in zijn context
BNB BOZO/1.31.3. Individuele doelen formuleren en gebruiken als basis voor de planning, uitvoering en opvolging van de begeleiding en het onderwijs van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften
BNB BOZO/1.41.4. Realiseren en coördineren van het planmatig handelen ten aanzien van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
BNB BOZO/2.22.2. Differentiëren van het aanbod en de aanpak, op basis van de leer-, gedrags- en ontwikkelingsverschillen in een groep
BNB BOZO/2.32.3. Actief op zoek gaan naar hulpmiddelen en ondersteuning die de communicatie- en interactiemogelijkheden van leerlingen bevorderen
BNB BOZO/2.42.4. Een deskundige en evenwichtige afstemming bieden van het onderwijsaanbod – incl. de leerlijnen - op de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen, rekening houdend met een breed toekomstperspectief, maatschappelijke participatie en alle leerdomeinen

Leerdoelen

 • Je kent en herkent de kenmerken van Gilles de la Tourette
 • Je kan Gilles de la Tourette onderscheiden van “tics”
 • Je hebt inzicht in mogelijke oorzaken van Gilles de la Tourette
 • Je kent de prevalentie en comorbiditeit , gradaties en mogelijke benaderingen ter ondersteuning van deze jongeren
 • Je weet vooral achter het label te kijken naar de talenten
 • Je begrijpt de obstakels die deze jongeren in het dagelijks leven tegen komen
 • Je weet hoe deze jongeren te ondersteunen in functie van maximale ontplooiingskansen en toekomstperspectief en kan je daarin verantwoorden
 • Je gaat in gesprek met jongeren met Tourette

Leerinhoud

Doelgroep: basis- en secundair onderwijs

Naar schatting 10 à 15% kinderen/jongeren vertonen tics. Meestal verdwijnen deze binnen een jaar. Vanaf wanneer spreken we dan van een “chronische ticstoornis” en wat is Gilles de la Tourette?

In dit aanbod gaan we in gaan op signalen, mogelijke oorzaken en mogelijke benaderingen om deze kinderen/jongeren te ondersteunen
We bespreken de gevolgen voor deze jongeren op psychologisch en sociaal gebied om te komen tot meer begrip.
We gaan in gesprek met een ervaringsdeskundige; hoe ervaren deze jongeren dit zelf? Waarop botsen ze in de maatschappij?
We maken de vertaalslag naar onze praktijk; wat kan je als leerkracht/begeleider, klas en school voor deze jongeren betekenen en hoe kan je hen ondersteunen?

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kun je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

De evaluatie gebeurt op niveau van het samengesteld opleidingsonderdeel "Keuzetraject 19-20". Je vindt de algemene informatie over de evaluatie van de keuzevakken dan ook terug in de ECTS-fiche van dit samengesteld opleidingsonderdeel.