Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
Kortsluiting; de medische beeldvorming voorbij21225/1113/1819/20665/11
Studiegids

Kortsluiting; de medische beeldvorming voorbij

21225/1113/1819/20665/11
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Buitengewoon onderwijs
 • Postgraduaat Autismespectrum
 • Zorgverbreding en remediërend leren, trajectschijf 1
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Keuzetraject 18-19.
Studieomvang: 2 studiepunten
Gewicht: 2,00
Totale studietijd: 50,00 uren
Coördinator: Froyen Brenda
Andere docenten: Stoffels Leen
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Periode 3+4

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Aanvullende studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen

BNB BOZO Keuzevak: Kortsluiting: zijn we de medische beeldvorming voorbijVerplicht
 • Uitgever: Karel de Grote Hogeschool
 • Editie: van het betreffende academiejaar
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

De studiebelasting omvat contacturen, supervisiesessies, praktijkervaring en een inhoudelijke en persoonlijke verwerking.

Werkvormen

Contacturen2,50 uren
 • Duur: 2 periodes
 • Startmoment: Periode 3
Zelfstudie47,50 uren
 • Duur: 2 periodes
 • Startmoment: Periode 3

Te verwerven leerresultaten

CodeOmschrijving
BNB BOZO/1.11.1. Een positieve grondhouding bezitten met betrekking tot de mogelijkheden en toekomstkansen van leerlingen
BNB BOZO/2.12.1. Waarderen van de diversiteit in een klasgroep, als uitdaging voor het zoeken naar aanpassingen en als meerwaarde voor het leerproces van elke leerling
BNB BOZO/3.13.1. In de samenwerking model staan voor een toekomstgerichte en emancipatorische begeleiding

Leerdoelen

 • Je hebt inzicht op de impact van beeldvorming op de concrete ondersteuning van personen binnen bepaalde settings
 • Je kan de achterliggende beeldvorming binnen de gezondheidssector vergelijken met de beeldvorming binnen onderwijs en de impact ervan op het omgaan met kinderen/jongeren en collega’s
 • Je verwerft inzicht in de de mate waarin de medische beeldvorming de ondersteuning van jongeren nog bepaalt binnen de gezondheidszorg en onderwijs
 • Je hebt inzicht in eigen beeldvorming en hoe deze beeldvorming je praktijk beïnvloedt.
 • Je hebt inzicht in het verband tussen beeldvorming rond burgers en hun maatschappelijke positie, toekomstmogelijkheden en zelfbeeld

Leerinhoud

Doelgroep: basis- en secundair onderwijs

Tijdens deze avond vertelt Brenda Froyen haar zoektocht naar ondersteuning naar aanleiding van haar postpartumpsychose enkele jaren geleden. Dit verhaal schreef ze neer in het boek “kortsluiting in mijn hoofd”. Het geeft een aangrijpend beeld weer van wat er in iemand omgaat tijdens een psychose.
Tegelijk is het een aanklacht tegen de vaak willekeurige , dwingende en soms vernederende behandeling van psychiatrische patiënten waarin overmedicalisering, gedwongen opname en isoleercel nog vaak voorkomen.
Maar het is ook een verhaal van hoop; hoop op herstel en op het doorbreken van het taboe dat rust op psychologische ziekten

We maken de vergelijking met onderwijs; in hoeverre leeft in het onderwijs de medische beeldvorming nog en op welke manier beïnvloedt ze onze manier van denken en handelen? En welke volgende stappen kunnen we zetten in functie van een inclusie denken en sociaal culturele beeldvorming?

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kun je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

De evaluatie gebeurt op niveau van het samengesteld opleidingsonderdeel "Keuzetraject 18-19". Je vindt de algemene informatie over de evaluatie van de keuzevakken dan ook terug in de ECTS-fiche van dit samengesteld opleidingsonderdeel.