Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
Autismespectrum; structuur in vrijheid21222/1113/1819/20665/63
Studiegids

Autismespectrum; structuur in vrijheid

21222/1113/1819/20665/63
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Buitengewoon onderwijs
 • Postgraduaat Autismespectrum
 • Zorgverbreding en remediërend leren, trajectschijf 1
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Keuzetraject 18-19.
Studieomvang: 2 studiepunten
Gewicht: 2,00
Totale studietijd: 50,00 uren
Coördinator: Van den Broeck Ellen
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Periode 4

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Aanvullende studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen

BNB BOZO Keuzevak: Autismespectrum: structuur in vrijheidVerplicht
 • Uitgever: Karel de Grote Hogeschool
 • Editie: van het betreffende academiejaar
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

De studiebelasting omvat contacturen, supervisiesessies, praktijkervaring en een inhoudelijke en persoonlijke verwerking.

Werkvormen

Contacturen2,50 uren
 • Duur: 1 periode
 • Startmoment: Periode 4
Zelfstudie47,50 uren
 • Duur: 1 periode
 • Startmoment: Periode 4

Te verwerven leerresultaten

CodeOmschrijving
BNB BOZO/2.12.1. Waarderen van de diversiteit in een klasgroep, als uitdaging voor het zoeken naar aanpassingen en als meerwaarde voor het leerproces van elke leerling
BNB BOZO/2.22.2. Differentiëren van het aanbod en de aanpak, op basis van de leer-, gedrags- en ontwikkelingsverschillen in een groep
BNB BOZO/2.32.3. Actief op zoek gaan naar hulpmiddelen en ondersteuning die de communicatie- en interactiemogelijkheden van leerlingen bevorderen
BNB BOZO/5.15.1. Bereid zijn zich voortdurend te informeren en bij te scholen met betrekking tot de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Leerdoelen

 • Je kan duiden waarom ongestructureerde momenten een uitdaging kunnen vormen voor personen met ASS.
 • Je kan adviezen formuleren om positiever om te gaan met ongestructureerde momenten.
 • Je kan autismevriendelijke acties opzetten binnen ongestructureerde momenten.

Leerinhoud

Doelgroep: Basis- en secundair onderwijs

Je volgt/volgde ook ' Autismespectrum: What's in a name?' Als je de doelstellingen van de initiatie door EVK of EVC reeds verworven hebt, verantwoord je dit bondig ten aanzien van de opleidingscoördinator en kan je je richten op de verdiepingen.

Ongestructureerde momenten zoals vrije tijd, de leswisseling, de speelplaats of vrijere lesvormen.
Als leraar of begeleider is het soms even spannend als voor de persoon met ASS zelf. Hoe maken we deze momenten fijner en meer autismevriendelijk?

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kun je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

De evaluatie gebeurt op niveau van het samengesteld opleidingsonderdeel "Keuzetraject 18-19". Je vindt de algemene informatie over de evaluatie van de keuzevakken dan ook terug in de ECTS-fiche van dit samengesteld opleidingsonderdeel.