Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
Impact van autisme op het gezin21221/1113/1819/20665/48
Studiegids

Impact van autisme op het gezin

21221/1113/1819/20665/48
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Buitengewoon onderwijs
 • Postgraduaat Autismespectrum
 • Zorgverbreding en remediërend leren, trajectschijf 1
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Keuzetraject 18-19.
Studieomvang: 2 studiepunten
Gewicht: 2,00
Totale studietijd: 50,00 uren
Coördinator: Van den Broeck Ellen
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Periode 3+4

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Aanvullende studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen

BNB BOZO Keuzevak: Impact van autisme op het gezinVerplicht
 • Uitgever: Karel de Grote Hogeschool
 • Editie: van het betreffende academiejaar
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

De studiebelasting omvat contacturen, supervisiesessies, praktijkervaring en een inhoudelijke en persoonlijke verwerking.

Werkvormen

Contacturen2,50 uren
 • Duur: 2 periodes
 • Startmoment: Periode 3
Zelfstudie47,50 uren
 • Duur: 2 periodes
 • Startmoment: Periode 3

Te verwerven leerresultaten

CodeOmschrijving
BNB BOZO/1.21.2. Gegevens verzamelen, selecteren en ethisch correct hanteren als basis voor een brede beeldvorming van een leerling in zijn context
BNB BOZO/3.13.1. In de samenwerking model staan voor een toekomstgerichte en emancipatorische begeleiding
BNB BOZO/3.23.2. Planmatig werken aan ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie
BNB BOZO/3.33.3. Een duurzame en gelijkwaardige interactie aangaan met alle betrokken partijen in de school en een breed netwerk
BNB BOZO/5.25.2. Bevragen, overleggen en voortdurend bijsturen van het eigen handelen

Leerdoelen

 • Je kan de mogelijke impact van ASS in het gezin op gezinsorganisatie beschrijven
 • Je kan de mogelijke impact van ASS in het gezin op brussen beschrijven.
 • Je kan de mogelijke impact van ASS in het gezin op de partnerrelatie beschrijven.
 • Je kan het begrip brus omschrijven.
 • Je erkent de waarde van ervaringsdeskundigheid van de context.
 • Je kan de vragen /zorgen van ouders met betrekking tot hun kind/jongere beter begrijpen
 • Je kan de brug slaan tussen school en thuismilieu
 • Je ziet de meerwaarde van het uitwisselen van zorgen en successen
 • Je kan de context van kinderen/jongeren mee betrekking in de interactie en ondersteuning

Leerinhoud

Doelgroep: basis- en secundair onderwijs

Welke mogelijke impact heeft autisme op het gezin?
We bekijken bovenstaande stelling vanuit verschillende invalshoeken zoals gezinsorganisatie, de impact op brussen, de impact op de partnerrelatie,…
We slaan de brug tussen school en thuismilieu, zien kansen in het uitwisseling van zorgen maar ook successen en bespreken hoe je als leerkracht/ondersteuner rekening kan houden met deze context.

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kun je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

De evaluatie gebeurt op niveau van het samengesteld opleidingsonderdeel "Keuzetraject 18-19". Je vindt de algemene informatie over de evaluatie van de keuzevakken dan ook terug in de ECTS-fiche van dit samengesteld opleidingsonderdeel.