Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
Inclusief onderwijs in Europa: inspirerend voor onze klas- en schoolpraktijk!19594/1113/1819/20665/87
Studiegids

Inclusief onderwijs in Europa: inspirerend voor onze klas- en schoolpraktijk!

19594/1113/1819/20665/87
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Buitengewoon onderwijs
 • Postgraduaat Autismespectrum
 • Zorgverbreding en remediërend leren, trajectschijf 1
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Keuzetraject 18-19.
Studieomvang: 2 studiepunten
Gewicht: 2,00
Totale studietijd: 50,00 uren
Coördinator: De Schauwer Elisabeth
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Periode 2+3+4

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Aanvullende studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen

BNB BOZO Keuzevak: Inclusief onderwijs in Europa: inspirerend voor onze klas- en schoolpraktijk!Verplicht
 • Uitgever: Karel de Grote Hogeschool
 • Editie: van het betreffende academiejaar
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

De studiebelasting omvat contacturen, supervisiesessies, praktijkervaring en een inhoudelijke en persoonlijke verwerking.

Werkvormen

Contacturen2,50 uren
 • Duur: 3 periodes
 • Startmoment: Periode 2
Zelfstudie47,50 uren
 • Duur: 3 periodes
 • Startmoment: Periode 2

Te verwerven leerresultaten

CodeOmschrijving
BNB BOZO/1.11.1. Een positieve grondhouding bezitten met betrekking tot de mogelijkheden en toekomstkansen van leerlingen
BNB BOZO/1.21.2. Gegevens verzamelen, selecteren en ethisch correct hanteren als basis voor een brede beeldvorming van een leerling in zijn context
BNB BOZO/2.12.1. Waarderen van de diversiteit in een klasgroep, als uitdaging voor het zoeken naar aanpassingen en als meerwaarde voor het leerproces van elke leerling
BNB BOZO/2.22.2. Differentiëren van het aanbod en de aanpak, op basis van de leer-, gedrags- en ontwikkelingsverschillen in een groep
BNB BOZO/5.15.1. Bereid zijn zich voortdurend te informeren en bij te scholen met betrekking tot de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Leerdoelen

 • Je bent in staat om inclusie een stukje “op de wereldkaart” te zetten; welke landen kennen hierin al een lange traditie? waar staan wij?
 • Je hebt een beeld over de mogelijkheden om inclusie waar te maken op basis van good practices in andere landen
 • Je hebt een beeld van verschillende mogelijke “modellen” om inclusief onderwijs beleidsmatig waar te maken op basis van internationale voorbeelden
 • Je hebt inzicht in de mogelijkheden en valkuilen van inclusief onderwijs

Leerinhoud

Doelgroep: basis- en secundair onderwijs

Inclusief onderwijs is niet ‘uitgevonden’ ten tijden van het M-decreet. Verschillende landen hebben een lange traditie. We kijken over het muurtje en gaan na hoe andere landen inclusie waar maken. Wat werkt en zijn mogelijkheden? Wat zijn valkuilen en barrières? Hoe wordt ondersteuning ingezet? Wat is de positie van de leerkracht/ ondersteuner?

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kun je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

De evaluatie gebeurt op niveau van het samengesteld opleidingsonderdeel "Keuzetraject 18-19". Je vindt de algemene informatie over de evaluatie van de keuzevakken dan ook terug in de ECTS-fiche van dit samengesteld opleidingsonderdeel.