Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
Emoties, stress en depressie herkennen en begeleiden bij lagere school kinderen18333/1113/1819/20665/87
Studiegids

Emoties, stress en depressie herkennen en begeleiden bij lagere school kinderen

18333/1113/1819/20665/87
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Buitengewoon onderwijs
 • Postgraduaat Autismespectrum
 • Zorgverbreding en remediërend leren, trajectschijf 1
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Keuzetraject 18-19.
Studieomvang: 2 studiepunten
Gewicht: 2,00
Totale studietijd: 50,00 uren
Coördinator: Jans Marleen
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Periode 3+4

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Aanvullende studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen

BNB BOZO Keuzevak: Emoties, stress en depressie herkennen en begeleiden bij kinderenVerplicht
 • Uitgever: Karel de Grote Hogeschool
 • Editie: van het betreffende academiejaar
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

De studiebelasting omvat contacturen, supervisiesessies, praktijkervaring en een inhoudelijke en persoonlijke verwerking.

Werkvormen

Contacturen5,00 uren
 • Duur: 2 periodes
 • Startmoment: Periode 3
Zelfstudie45,00 uren
 • Duur: 3 periodes
 • Startmoment: Periode 3

Te verwerven leerresultaten

CodeOmschrijving
BNB BOZO/1.11.1. Een positieve grondhouding bezitten met betrekking tot de mogelijkheden en toekomstkansen van leerlingen
BNB BOZO/1.21.2. Gegevens verzamelen, selecteren en ethisch correct hanteren als basis voor een brede beeldvorming van een leerling in zijn context
BNB BOZO/1.31.3. Individuele doelen formuleren en gebruiken als basis voor de planning, uitvoering en opvolging van de begeleiding en het onderwijs van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften
BNB BOZO/1.41.4. Realiseren en coördineren van het planmatig handelen ten aanzien van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
BNB BOZO/3.13.1. In de samenwerking model staan voor een toekomstgerichte en emancipatorische begeleiding

Leerdoelen

 • Je hebt kennis van de typische en a- typische signalen/symptomen van een depressie
 • Je kan verwoorden waarom bepaalde factoren aan de basis van een depressie kunnen liggen
 • Je kan je inleven in de gevoelens en gedachten van kinderen met een depressie
 • Je kent een aantal instrumenten waarmee (vermoeden van) depressie bij kinderen kunnen opgespoord worden
 • Je hebt kennis van burn out, bore out, stress, faalangst bij kinderen
 • Je hebt een aantal praktische tips voor het ondersteunen van deze kinderen
 • Je weet waarom bepaalde praktische tips het voorkomen van depressies ondersteunen
 • Je weet hoe je deze problematiek moet sensibiliseren bij kinderen

Leerinhoud

Doelgroep: lager onderwijs

Ongeveer vijf procent van alle leerlingen van de lagere school kampt met een depressie. Dat betekent dus één leerling op twintig. In het secundair loopt dat percentage op tot twintig procent. Ongeveer één leerling op vijf maakt wel eens een depressie door.

Wij kennen allemaal het klassieke beeld van een depressie ; “de sombere stemming”. Veel minder bekend is dat een depressie bij kinderen vaak gepaard gaat met totaal andere klachten die we op het eerste gezicht niet zouden ressorteren onder “een depressie”.

Hoe komt het dat depressies zo veel voorkomen bij kinderen? Welke factoren kunnen deze aanwakkeren? En, klopt het dat er ook iets als “een aanleg” voor depressies?
Wat betekent het voor een kind om een depressie te hebben? wat voelen ze, hoe denken ze?
Hoe herken ik als begeleider van kinderen mogelijke signalen van een depressie? Hoe kan ik hen best benaderen?
Hoe herken ik als begeleider van kinderen mogelijke signalen van stress, burn out, bore out, faalangst?
Welke stappen kan ik ondernemen en wie betrek ik er bij om deze kinderen optimaal te begeleiden?
Hoe depressie, stress, burn out, faalangst voorkomen?

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kun je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

De evaluatie gebeurt op niveau van het samengesteld opleidingsonderdeel "Keuzetraject 18-19". Je vindt de algemene informatie over de evaluatie van de keuzevakken dan ook terug in de ECTS-fiche van dit samengesteld opleidingsonderdeel.