Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
Met autismespectrum tot leren komen21220/1113/1819/20665/33
Studiegids

Met autismespectrum tot leren komen

21220/1113/1819/20665/33
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Buitengewoon onderwijs
 • Postgraduaat Autismespectrum
 • Zorgverbreding en remediërend leren, trajectschijf 1
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Keuzetraject 18-19.
Studieomvang: 2 studiepunten
Gewicht: 2,00
Totale studietijd: 50,00 uren
Coördinator: Standaert Veronique
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Periode 4

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Aanvullende studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen

BNB BOZO Keuzevak: Met autismespectrum tot leren komenVerplicht
 • Uitgever: Karel de Grote Hogeschool
 • Editie: van het betreffende academiejaar
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

De studiebelasting omvat contacturen, supervisiesessies, praktijkervaring en een inhoudelijke en persoonlijke verwerking.

Werkvormen

Contacturen2,50 uren
 • Duur: 1 periode
 • Startmoment: periode 4
Zelfstudie47,50 uren
 • Duur: 1 periode
 • Startmoment: periode 4

Te verwerven leerresultaten

CodeOmschrijving
BNB BOZO/1.11.1. Een positieve grondhouding bezitten met betrekking tot de mogelijkheden en toekomstkansen van leerlingen
BNB BOZO/1.31.3. Individuele doelen formuleren en gebruiken als basis voor de planning, uitvoering en opvolging van de begeleiding en het onderwijs van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften
BNB BOZO/2.12.1. Waarderen van de diversiteit in een klasgroep, als uitdaging voor het zoeken naar aanpassingen en als meerwaarde voor het leerproces van elke leerling
BNB BOZO/2.32.3. Actief op zoek gaan naar hulpmiddelen en ondersteuning die de communicatie- en interactiemogelijkheden van leerlingen bevorderen
BNB BOZO/2.42.4. Een deskundige en evenwichtige afstemming bieden van het onderwijsaanbod – incl. de leerlijnen - op de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen, rekening houdend met een breed toekomstperspectief, maatschappelijke participatie en alle leerdomeinen

Leerdoelen

 • Je kan een analyse maken van een persoonlijk profiel
 • Je kan een analyse maken van de schoolse omgeving (huidig leertraject) van de leerlingen
 • Je weet een voorspelbare omgeving met structuur te creëern
 • Je kan een overzicht maken van gedragscodes en kan deze verantwoorden
 • Je begrijpt waarom en hoe je duidelijk en concreet communiceert over je verwachtingen.
 • Je begrijpt waarom en hoe expliciete feedback te geven.
 • Je kan toetsen en opdrachten begrijpelijk maken.
 • Je weet evaluatie-instrumenten te herbekijken en flexibel in te zetten.
 • Je hebt inzicht op storende prikkels.
 • Je kan lesmateriaal aangepast aanbieden.
 • Je kan verschillende coaching- en lestechnieken inzetten
 • Je kan verantwoorden om niet te overdrijven met werkvormen en ondersteuning.
 • Je kan rekening houden met mogelijke andere comorbide stoornissen.
 • Je begrijpt hoe je een vertrouwenspersoon kan zijn.

Leerinhoud

Doelgroep: Basis- en secundair onderwijs

Je volgt/volgde ook ' Autismespectrum: What's in a name?' Als je de doelstellingen van de initiatie door EVK of EVC reeds verworven hebt, verantwoord je dit bondig ten aanzien van de opleidingscoördinator en kan je je richten op de verdiepingen.

Tijdens deze sessie bespreken we alle technieken, inzichten, die nodig zijn om het leertraject van een leerling met autismespectrum te optimaliseren.

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kun je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

De evaluatie gebeurt op niveau van het samengesteld opleidingsonderdeel "Keuzetraject 18-19". Je vindt de algemene informatie over de evaluatie van de keuzevakken dan ook terug in de ECTS-fiche van dit samengesteld opleidingsonderdeel.