Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
Autisme en gamen; de vooroordelen voorbij...21218/1113/1819/20665/03
Studiegids

Autisme en gamen; de vooroordelen voorbij...

21218/1113/1819/20665/03
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Buitengewoon onderwijs
 • Postgraduaat Autismespectrum
 • Zorgverbreding en remediërend leren, trajectschijf 1
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Keuzetraject 18-19.
Studieomvang: 2 studiepunten
Gewicht: 2,00
Totale studietijd: 50,00 uren
Coördinator: Van den Broeck Ellen
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Periode 3+4

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Aanvullende studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen

BNB BOZO Keuzevak: Autisme en gamen; de vooroordelen voorbij...Verplicht
 • Uitgever: Karel de Grote Hogeschool
 • Editie: van het betreffende academiejaar
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

De studiebelasting omvat contacturen, supervisiesessies, praktijkervaring en een inhoudelijke en persoonlijke verwerking.

Werkvormen

Contacturen2,50 uren
 • Duur: 2 periodes
 • Startmoment: Periode 3
Zelfstudie47,50 uren
 • Duur: 2 periodes
 • Startmoment: Periode 3

Te verwerven leerresultaten

CodeOmschrijving
BNB BOZO/1.11.1. Een positieve grondhouding bezitten met betrekking tot de mogelijkheden en toekomstkansen van leerlingen
BNB BOZO/1.31.3. Individuele doelen formuleren en gebruiken als basis voor de planning, uitvoering en opvolging van de begeleiding en het onderwijs van een leerling met specifieke onderwijsbehoeften
BNB BOZO/2.22.2. Differentiëren van het aanbod en de aanpak, op basis van de leer-, gedrags- en ontwikkelingsverschillen in een groep
BNB BOZO/2.32.3. Actief op zoek gaan naar hulpmiddelen en ondersteuning die de communicatie- en interactiemogelijkheden van leerlingen bevorderen
BNB BOZO/5.25.2. Bevragen, overleggen en voortdurend bijsturen van het eigen handelen

Leerdoelen

 • Je kan de aantrekkingskracht van games voor personen met ASS toelichten.
 • Je bent je bewust van je eigen houding t.o.v. gamen.
 • Je kan een overzicht geven van mogelijke gevaren van gamen en deze toelichten
 • Je kan een overzicht geven van mogelijke positieve toepassingen van gamen en deze toelichten
 • Je kan nadenken over het omgaan met gamen
 • Je kan adviezen formuleren binnen deze context.

Leerinhoud

Doelgroep: Basis- en secundair onderwijs

Je volgt/volgde ook ' Autismespectrum: What's in a name?' Als je de doelstellingen van de initiatie door EVK of EVC reeds verworven hebt, verantwoord je dit bondig ten aanzien van de opleidingscoördinator en kan je je richten op de verdiepingen.

Gamen? Een zege of vloek voor kinderen en jongeren met ASS? Laten we eens nader bekijken welke aantrekkingskracht gamen bezit, of we games op een positieve manier kunnen inzetten en welke mogelijke gevaren op de loer liggen. Tot slot bekijken we praktische tips om gamende kinderen en jongeren te begeleiden.

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kun je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

De evaluatie gebeurt op niveau van het samengesteld opleidingsonderdeel "Keuzetraject 18-19". Je vindt de algemene informatie over de evaluatie van de keuzevakken dan ook terug in de ECTS-fiche van dit samengesteld opleidingsonderdeel.