Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
Politiserend Sociaal Werk27653/2325/2324/1/60
Studiegids

Politiserend Sociaal Werk

27653/2325/2324/1/60
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Sociaal werk, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 3SW
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Coördinator: Vereecke Pascale
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Aanvullende studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent.


 

Studiematerialen

Publiek Gaan! Politiserend handelen in het sociaal werkVerplicht
 • Auteur: Katrien Boone e.a. (red.)
 • Uitgever: Garant
 • ISBN-nr: 978-90-441-3873-3
 • Medium: Boeken
 • Te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

Dit opleidingsonderdeel behoort tot de conceptuele leerlijn en maak deel uit van de stam.

Interactieve hoorcolleges met literatuur- en verwerkingsopdrachten en klasgesprekken.Werkvormen

Totale studietijd75,00 uren
 • Duur: 1 semester
 • Startmoment: Semester 1

Leerresultaten

CodeOmschrijving
C1.2Je ontwikkelt een professionele identiteit.
C3.1Je vormt een moreel oordeel.
C3.2Je integreert de ethische dimensie in je handelen.
C4.2Je verwerkt informatie tot nieuwe kennis / inzichten.
C4.4Je onderzoekt een praktijkkwestie.
LP2Krachtgericht werken
LP3Verbindend werken
LP4Politiserend werken

Leerdoelen

- Je interpreteert een sociaal maatschappelijk probleem vanuit het aanbod van de docent (vanuit de principes van duurzaamheid, democratie, solidariteit en inclusie).
- Je kiest een strategie om een maatschappelijk probleem te politiseren.
- Je onderbouwt de gekozen strategieën. 

Leerinhoud

Inhoudelijk brengen we de complexiteit van politiserend werken in beeld. In de literatuur wordt het concept vaak gelinkt aan ‘publiek handelen’, terwijl het toch vooral begint bij individuele verontwaardiging of m.a.w. bij het normatieve van sociaal werk. Bovendien bestaan er verschillende invullingen van wat ‘politiserend werken’ betekent: bv. voor de ene auteur dient politiseren vooral disruptief te zijn, terwijl andere auteurs dat veel minder benadrukken. In dit Olod confronteren we studenten met de verschillende stemmen in dit debat en zullen bijgevolg vooral ontgrenzen in plaats van eng te definiëren.

Vooraleer we een breedbeeld schetsen van het concept ‘politisering’, zetten we een aantal voorbereidende stappen. Als we studenten willen leren hoe ze kunnen wegen op beleid, dienen ze eerst op de hoogte te zijn van wat beleid is en hoe het tot stand komt. We zoomen o.m. in op:
- De beleidscyclus (fasen, context)
- Beleidsvorming: politieke agendasetting, proces van individuele problemen naar politieke problemen
 ideologische vertaling
 tendens: glokalisering
- Concept sociale rechtvaardigheid en sociaal beleid
- Middenveld
 Rijnlandmodel
 Kansen en beperkingen
 tendens: hybridisering

Vervolgens haken we in op het concept ‘politiserend werken’, vertrekkende vanuit het sociaal werk als normatieve professie waarin mensenrechten, sociale rechtvaardigheid, respect voor diversiteiten en collectieve sociale verantwoordelijkheid centraal staan:
- Sociaal werk
 Normatieve professie
 Politisering:
• Concept
• Kansen (innovatieve, lokale praktijken, niet-burger burgerschap,…) en beperkingen
• Handelingskaders
• Strategieën
• Krachtlijn SSW
• Street level bureaucracy en policy entrepreneurship

Tot slot maken we steeds de verbinding tussen theorie en praktijk. Dit doen we o.a. door:
- Good practices te beschrijven, ook vanuit internationaal perspectief;
- Theoretische kaders rond radicaal, kritisch, anti-discriminatorisch, beleidsgericht… sociaal werk ook methodische handvatten te geven: kritische succesfactoren, hulpmiddelen, …
- Een abstract concept als sociale onrechtvaardigheid concreet te maken en voorbeelden te geven van strategieën die kunnen ingezet worden om weerstand vanuit beleid (vb. TINA-doctrine) te counteren.
- Interessante gastsprekers uit te nodigen rond concrete praktijken die opgezet zijn in het werkveld. (bv. hoe voer je actie? Wat zijn opportuniteiten om politiserend te werken? Waar komt het mesoniveau in beeld, waar het macroniveau? Waar zoek je de grijze zone op en ga je toch disruptief werken? …)
 

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kan je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding

Evaluatie algemene info


 

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tijdens examenperiode op het einde van semester 1Mondeling examen100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
augustus-septemberMondeling examen100,00

Studiekosten

Geen extra studiekosten

Omschrijving volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.