Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
Krachtig leren creëren : krachtige leeromgeving 120776/1693/2122/1/88
Studiegids

Krachtig leren creëren : krachtige leeromgeving 1

20776/1693/2122/1/88
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Onderwijs: lager onderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Gewicht: 6,00
Totale studietijd: 150,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Docenten: Bulckaen-Brys Jasmijn, Mertens Eveline, Steemans Pieterjan, Suykens Eve
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Periode 2+3+4

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Aanvullende studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Je volgt de actualiteit m.b.t. het onderwijs op. Mogelijke bronnen zijn 'De Standaard', 'De Morgen', 'lerarendirect', het multimediaal communicatieplatform Klasse.be, ...

Studiematerialen

Krachtig Leren Creëren: Krachtige Leeromgeving Deel 1: LeertheorieënVerplicht
 • Auteur: Suykens, E.
 • Uitgever: Karel de Grote hogeschool
 • Medium: Cursussen
 • Te koop via de verkoopdienst
Krachtig Leren Creëren: Krachtige Leeromgeving Deel 2: Didactische pijlersVerplicht
 • Auteur: Suykens, E.
 • Uitgever: Karel de Grote hogeschool
 • Medium: Cursussen
 • Te koop via de verkoopdienst
Krachtig Leren Creëren: Krachtige Leeromgeving Deel 3 - Het ontwerpen van lessen / De lesvoorbereidingVerplicht
 • Auteur: Suykens, E.
 • Uitgever: Karel de Grote hogeschool
 • Medium: Cursussen
 • Te koop via de verkoopdienst
Krachtig Leren Creëren: Krachtige Leeromgeving Deel 4 - Didactische componentenVerplicht
 • Auteur: Suykens, E.
 • Uitgever: Karel de Grote hogeschool
 • Medium: Cursussen
 • Te koop via de verkoopdienst
Krachtig Leren Creëren: Krachtige Leeromgeving Deel 5 - KlasmanagementVerplicht
 • Auteur: Suykens, E.
 • Uitgever: Karel de Grote hogeschool
 • Medium: Cursussen
 • Te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

Dit OLOD wordt aangeboden volgens de principes van flipping the classroom/blended learning. Er wordt gekozen voor een onderwijsvorm waarbij digitaal studiemateriaal wordt aangeboden, in combinatie met contactonderwijs op de campus of online. Tijdens de contactmomenten wordt gewerkt op basis van de voorbereiding van de student. In geval de student zich niet of onvoldoende heeft voorbereid, heeft een docent het recht de student de toegang tot een contactmoment te ontzeggen. Verdere afspraken kan je vinden op Canvas.

Werkvormen

Totale studietijd150,00 uren
 • Duur: 3 periodes
 • Startmoment: periode 2

Leerresultaten

CodeOmschrijving
OLR/EBALO 1.2De bachelor lager onderwijs kiest concrete en haalbare doelstellingen.
OLR/EBALO 1.4De bachelor lager onderwijs zet doelbewust een brede waaier aan onderwijsleermiddelen in.
OLR/EBALO 1.5De bachelor lager onderwijs biedt doelgerichte onderwijsleeractiviteiten aan.
OLR/EBALO 1.6De bachelor lager onderwijs selecteert doelgericht groeperingswijzen.
OLR/EBALO 5.3De bachelor lager onderwijs kan de gekozen werkvormen en groeperingswijzen efficiënt inzetten en organiseren.

Leerdoelen

- Je kan een les (schrift, wereldoriëntatie, muzische vorming, beweging, Nederlands) didactisch opbouwen, zowel zonder als met bestaand materiaal.
- Je beschrijft de leertheorieën en verantwoordt hoe en waarom je er op inspeelt bij het ontwerpen en begeleiden van de lessen.
- Je beschrijft de pijlers van de krachtige leeromgeving en verantwoordt hoe en waarom je ze toepast bij het ontwerpen en begeleiden van de lessen.
- Je beschrijft de didactische componenten van de krachtige leeromgeving en verantwoordt hoe en waarom je ze toepast bij het ontwerpen en begeleiden van de lessen.
- Je beschrijft de basisprincipes van klasmanagement en verantwoordt welke acties je inzet bij het ontwerpen en begeleiden van de lessen.

Leerinhoud

Deel 1: Leertheorieën
- Situering in het kader 'Krachtige leeromgeving'.
Deel 2: De pijlers van een krachtige leeromgeving
- Achterliggende kaders + concrete praktijktoepassingen.
Deel 3: Het ontwerpen van lessen / De lesvoorbereiding
- Beschrijving van het lesvoorbereidingsproces
- Stappenplan voor het ontwikkelen van een les
- Overzicht en nauwgezette beschrijving van de concrete uitwerking van de verschillende didactische componenten
- Concrete instructies m.b.t. het invullen van het lesvoorbereidingsformulier
Deel 4: De didactische componenten
- Beginsituatie, doelen, leerinhouden, onderwijsleeractiviteiten en onderwijsleermiddelen.
Deel 5: Klasmanagement
- Achterliggende kaders + concrete praktijktoepassingen.
Deel 6: Schrift
- Didactische opbouw schriftles + verschillende normschriften.
Aanvullend: actualiteit m.b.t. onderwijs

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kun je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen naar specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

De evaluatie van dit opleidingsonderdeel bestaat in eerste en in tweede examenkans uit twee luiken:

1. Schriftelijk multiple choice examen
Standard setting = Er worden geen punten afgetrokken bij een foutief antwoord. Er wordt een correctie toegepast op het totaal van de vragen. De drempel om een voldoende te halen wordt verhoogd naar 62,5%.

2. Examengesprek
Take home examen: je werkt als opdracht individueel drie lesvoorbereidingen uit. Deze opdracht wordt digitaal ingeleverd, de uiterste datum voor het indienen alsook inhoudelijke invulling vind je terug in de cursuswijzer. Bij het indienen van de opdracht wordt een plagiaatdetectie uitgevoerd.
Je brengt deze opdracht (digitaal of afgedrukt) mee naar het examengesprek, hierdoor vervalt de voorbereidingstijd bij het examengesprek. De opdracht vormt het uitgangspunt voor het voeren van het examengesprek. Werd de opdracht niet gemaakt dan kan het examengesprek niet doorgaan. Dit leidt bijgevolg tot een 0/20 voor deze deelevaluatie.

Afhankelijk van de veiligheidsmaatregelen die op het moment van de evaluatie van kracht zijn, wordt dit opleidingsonderdeel op de campus of online op afstand geëvalueerd. De concrete informatie over de evaluatie vind je op Canvas.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tijdens examenperiode op het einde van periode 3Schriftelijk multiplechoice-examen30,00Meerkeuzevragen met Standard Setting System
Tijdens examenperiode op het einde van periode 4Examengesprek70,00take home examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede zittijdExamengesprek70,00take home examen
Tweede zittijdSchriftelijk multiplechoice-examen30,00Meerkeuzevragen met Standard Setting System

Internationale studiepunten

0,5

Omschrijving volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.