Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
Focus op persoon 120740/1693/2122/1/28
Studiegids

Focus op persoon 1

20740/1693/2122/1/28
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Onderwijs: lager onderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Docenten: Corron Sarah, Crabbe Cathy, Hens Katrien, Lagast Heidi, Wyckmans Belinda
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Aanvullende studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen

Inspirerend coachen. De kunst van dynamisch en uitdagend communiceren.Aanbevolen
 • Auteur: Clement, J.
 • Uitgever: Lannoo
 • Editie: 2015
 • ISBN-nr: 978-94-014-2930-6
 • Medium: Boeken
 • Te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

Dit OLOD wordt aangeboden volgens de principes van flipping the classroom/blended learning. Er wordt gekozen voor een onderwijsvorm waarbij digitaal studiemateriaal wordt aangeboden, in combinatie met contactonderwijs op de campus of online. Tijdens de contactmomenten wordt gewerkt op basis van de voorbereiding van de student. In geval de student zich niet of onvoldoende heeft voorbereid, heeft een docent het recht de student de toegang tot een contactmoment te ontzeggen. Verdere afspraken kan je vinden op Canvas.

Afhankelijk van de veiligheidsmaatregelen die op het moment van kracht zijn, kan de gezamenlijke flexweek 'Focus op persoon en stad' op locatie niet of gedeeltelijk doorgaan. De concrete informatie hierover vind je op Canvas.

Werkvormen

Totale studietijd75,00 uren
 • Duur: 1 academiejaar
 • Startmoment: Periode 1
 • Locatie: De werkcolleges vinden plaats op de campus.
  De flexweek vindt plaats op een externe locatie die later wordt meegedeeld.

Leerresultaten

CodeOmschrijving
OLR/EBALO 6.1De bachelor lager onderwijs heeft een realistisch inzicht in zijn eigen functioneren.
OLR/EBALO 6.2De bachelor lager onderwijs stuurt zijn eigen functioneren bij op basis van reflectie, praktijkonderzoek, feedback van anderen en vanuit relevante theoretische denkkaders en inzichten uit onderwijsonderzoek.
OLR/EBALO 6.5De bachelor lager onderwijs vernieuwt blijvend zijn functioneren op basis van de resultaten van eigen praktijkonderzoek.
OLR/EBALO 6.6De bachelor lager onderwijs bezit een onderzoekende en experimenterende houding die vertrekt vanuit een creatief en probleemoplossend denken.
OLR/EBALO 9.1De bachelor lager onderwijs maakt weloverwogen keuzes en laat zich daarbij adviseren door collega's, literatuur en experten.
OLR/EBALO 9.2De bachelor lager onderwijs heeft voldoende mentale veerkracht om moeilijke of onverwachte situaties aan te kunnen.

Leerdoelen

- Je benoemt aan de hand van persoonlijke doelen wat nodig is om jezelf te kunnen zijn op weg naar het leraarschap.
- Je weet hoe je een emotioneel evenwicht kan nastreven.
- Je kent je eigen grens en weet hoe die aan te geven.
- Je neemt initiatief om vlot te bewegen tussen verschillende posities in een groep.
- Je neemt initiatief om te werken aan verbondenheid en wat je voor anderen kan betekenen.
- Je omschrijft uitdagingen om bij jezelf stress te reguleren, om met tegenslagen om te gaan en op die manier aan je veerkracht te werken.
- Je toont aan hoe je streeft naar groei in deze bouwstenen met het GRROW-reflectiemodel.
- Je beschrijft je persoonlijke identiteit door confrontaties met je eigen referentiekader en dat van anderen.
- Je kan je mondeling uitdrukken in het Standaardnederlands en gebruikt een rijke taal.

Leerinhoud

In 'Focus op Persoon' sta jij centraal.

In actieve workshops en opdrachten gaan we aan de slag met de bouwblokken van de Geluksdriehoek: je goed voelen, jezelf kunnen zijn en goed omringd zijn. Ook actuele thema's als omgaan met stress, je weerbaar en veerkrachtig opstellen komen aan bod. Hoe geef ik feedback aan anderen? Hoe ontvang ik feedback? Hoe ga ik om met conflictsituaties? Welke onzekerheden, verwachtingen en (leer)behoeften sturen mijn dagelijks leven? Aan de hand van het GRROW-model leer je om doelgericht resultaten te bereiken bij jezelf en anderen.

Omdat je als leerkracht bovenal een persoon bent, legt 'Focus op Persoon' tijdens het hele traject verschillende linken met je ervaringen op stage. Je persoonlijk referentiekader en de confrontatie met dat van anderen (medestudenten, schoolcontext, de grootstedelijke context en zo meer) krijgt hier alle aandacht.

Daarnaast leg je verbanden tussen je persoonlijke ontwikkeling en wat zich afspeelt binnen de grootstedelijke context. In de gemeenschappelijke flexweek 'Focus op persoon en stad' komen deze inhouden samen.

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kan je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen naar specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

Om je (groei)proces te kunnen aantonen werk je een heel jaar aan je persoonlijke ontwikkeling. Tussentijds maak je opdrachten die je in een (leer)logboek bijhoudt om dit groeiproces bewust te doorlopen. Dit logboek breng je mee naar de flexweek. In periode 4 maak je de eindopdracht aan de hand van het logboek dat je verder aanvulde om je groeiproces en je ondernomen acties aan te tonen. Je presenteert dit via een filmpje van maximum 10 minuten.

In dit opleidingsonderdeel wordt taal beoordeeld in een niet-talig assessment. Op die manier wordt je eigen taalvaardigheid getoetst (zie: http://taalunieversum.org/site/tuv/files/downloads/dertiendoelen.pdf).
Eerste examenkans + tweede examenkans:
De mondelinge taal die je thuis kan voorbereiden en inoefenen (gebruik van Standaardnederlands én rijke taal), telt mee voor 20% van het totaalcijfer van de betreffende toetsvorm.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tijdens periode 4Opdracht100,00Een te laat ingeleverde opdracht wordt niet geƫvalueerd en leidt tot een 0/20 voor deze opdracht. In de cursuswijzer op Canvas vind je hier concrete informatie over.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede zittijdOpdracht100,00Indienen bij de start van de tweede zittijd.

Internationale studiepunten

0.25

Studiekosten

De studenten doen voor dit opleidingsonderdeel uitstappen waarbij ze het vervoer voor eigen rekening nemen. De prijs (onder voorbehoud) kan variëren van ongeveer 10 tot 40 euro.

Omschrijving volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.