Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
ENM23999/1773/2122/1/82
Studiegids

ENM

23999/1773/2122/1/82
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Brugprogramma Verpleegkunde
  Keuzepakket:
  • 4V / 4V Flex / Brug 3
 • Verpleegkunde
  Keuzepakket:
  • 4V / 4V Flex / Brug 3
 • Verpleegkunde - flextraject
  Keuzepakket:
  • 4V / 4V Flex / Brug 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Gewicht: 4,00
Totale studietijd: 78,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Codering: K17 B3/V4 21-22
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Coƶrdinator: Fromont Veronique
Andere docenten: De Buysscher Ellen
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen

Digitale leertekst 4V: ENMVerplicht
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

ENM = European Nursing Module bestaat uit een Europees uitwisselingsprogramma. 

Tijdens de 14-daagse uitwisseling maak je kennis met de opleiding verpleegkunde, studenten verpleegkunde en het beroep in reële situaties door een observatiestage te lopen. 

Voor de uitwisseling is een voorbereidingstraject, deels in zelfstudie en nadien een reflectie en evaluatie. 

Indien contactonderwijs niet mogelijk is, wordt de uitwisseling geannuleerd en wordt dit opleidingsonderdeel aangeboden via digitaal afstandsonderwijs.

Werkvormen

Totale studietijd78,00 uren
 • Locatie: in het buitenland of online

Leerresultaten

CodeOmschrijving
V6Autonoom professioneel innoveren en inventief denken en handelen
V 6.2Acties ondernemen om zich verder te professionaliseren
V 6.4Vanuit een kritische ingesteldheid continu toetsen van beroepsmatig handelen
V 6.5Actieve bijdrage leveren tot de profilering van het beroep en de belangen van de beroepsgroep

Leerdoelen

You will have developed an awareness of the influence of culture on health, welfare and professional nursing.

You will value the sharing of multi-cultural knowledge and experience.

You will demonstrate an awareness and tolerance of other cultures.

You will reflect on your values and attitudes relating to nursing and health care.

You will share your learning experience with colleagues.

You will gain understanding of, and empathy for, the experience of being "a stranger".

You will develop an understanding of how nursing cultures define nursing and the nurse's role.

Leerinhoud

14 dagen Europese mobiliteit.

Observatiestage in reële werksituatie van minimum 30 tot maximum 60 uur.

Bijwonen van lesmomenten. 

Contactmomenten met studenten.

Gestructureerde voorbereiding, reflectie en evaluatiemomenten. 

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeĆÆntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kan je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

Afhankelijk van de veiligheidsmaatregelen die op het moment van de evaluatie van kracht zijn, wordt er op de campus of online op afstand geëvalueerd.

Om deze onderwijsactiviteit te kunnen evalueren, is je aanwezigheid verplicht. Als je tijdens de uitwisseling ongewettigd afwezig bent, is de consequentie 0/20 voor het opleidingsonderdeel.

Bij annulering van uitwisseling of bij gewettigde afwezigheid wordt er een vervangopdracht gegeven.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tijdens Alle periodenObservatie van het functioneren tijdens de stage100,00Met inbegrip van het persoonlijk ontwikkelplan - reflectieverslag. Aan deze deelevaluatie is verplichte aanwezigheid gekoppeld. Zie evaluatie algemene info.

Studiekosten

Extra kosten bij de uitwisseling kunnen berekend worden op basis van beschikbare info op Canvas. 


Omschrijving volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.