Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
A 4V Neonatologie24152/1773/2122/1/46
Studiegids

A 4V Neonatologie

24152/1773/2122/1/46
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Brugprogramma Verpleegkunde
  Keuzepakket:
  • 4V / 4V Flex / Brug 3
 • Verpleegkunde
  Keuzepakket:
  • 4V / 4V Flex / Brug 3
 • Verpleegkunde - flextraject
  Keuzepakket:
  • 4V / 4V Flex / Brug 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 78,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Codering: K4 4V 21-22
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Coördinator: Kalmis Nebahat
Andere docenten: Meeus Marisse, Plettinx Kristel
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Periode 1+2

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Aanvullende studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen algemene info: Aanbevolen

Sterk aanbevolen (niet verplicht):
Leerboek intensive-care-verpleegkunde neonatologie
Auteur: G.T.W.J. van den Brink
Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum
Nederlands - 3e druk - 9789036817974 - maart 2017 - Hardcover - 772 pagina's

Studiematerialen

Leertekst: Brug3/4V NeonatologieVerplicht
 • Medium: Cursussen
 • Te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

Dit OLOD wordt aangeboden volgens de principes van blended learning. Er wordt gekozen voor een onderwijsvorm waarbij digitaal studiemateriaal wordt aangeboden, in combinatie met contactonderwijs op de campus of online. Tijdens de contactmomenten kan gewerkt worden op basis van de voorbereiding van de student. In geval de student zich niet of onvoldoende heeft voorbereid, heeft een docent het recht de student de toegang tot een contactmoment te ontzeggen.

Indien contactonderwijs niet mogelijk is, wordt dit opleidingsonderdeel aangeboden via digitaal afstandsonderwijs.

Werkvormen

Totale studietijd78,00 uren
 • Duur: 2 periodes
 • Startmoment: Periode 1

Leerresultaten

CodeOmschrijving
V1Organiseren en coördineren van de diverse aspecten van zorg, ook in niet-vertrouwde, complexe zorgsituaties, om ze te laten verlopen als een continu en integraal proces
V 1.1Coördineren en afstemmen van de zorg rond het cliëntsysteem
V 1.2Afstemmen en bewaken van de intra-, extra en transmurale zorg tot een continu en integraal zorgproces / zorgketen
V 1.3Regie voeren op basis van klinische deskundigheid over de uitvoering van het zorgproces
V 1.4Autonoom optreden vanuit een samenwerkingsmodel als belangenbehartiger van het cliëntsysteem
V 1.5Bewaakt het verloop van het zorgprogramma / klinisch pad / zorgketen
V2Op een professioneel verantwoorde wijze vraaggestuurde zorg op maat verlenen ook in niet vertrouwde, complexe zorgsituaties, gericht op het somatisch, sociaal, psychisch en existentieel welbevinden van de zorgvrager in een multiculturele omgeving
V 2.1Detecteren van de nood en vertalen naar evidence-based cliëntgerichte en –gestuurde verpleegkundige zorg op maat conform de algemene en beroepsgerelateerde wetgeving met gebruik van klinische expertise
V 2.2Systematisch integreren van modellen van methodisch werken
V 2.3Autonoom handelen vanuit een professionele relatie en houding
V 2.4Flexibel aanpassen van het verpleegkundig zorgproces met verantwoordelijkheidszin en een ruime mate van initiatief
V3Toonaangevend functioneren binnen een team
V 3.1Professioneel communiceren met de zorgvrager en het team
V 3.2Interprofessionele en intraprofessionele relaties opbouwen en efficiënt samenwerken rond gemeenschappelijke zorgdoelstellingen
V 3.3Coachen van de zorgvrager en van collega’s
V4De kwaliteit van zorg en welzijn bewaken en bevorderen
V 4.1Informatie, advies en educatie verlenen in het kader van preventie en het begeleiden van veranderingsprocessen
V 4.2Ondersteunen en toepassen van het kwaliteitsbeleid van de instelling
V6Autonoom professioneel innoveren en inventief denken en handelen
V 6.2Acties ondernemen om zich verder te professionaliseren
V 6.3Oplossen van problemen in wisselende praktijksituaties
V 6.4Vanuit een kritische ingesteldheid continu toetsen van beroepsmatig handelen

Leerdoelen

Je interpreteert de algemene werkingsprincipes en basisprincipes van de NICU juist en past deze toe binnen een casus.

Je herkent de meest voorkomende pathologieën en afwijkingen van de NICU en stelt vanuit een casus met een verpleegplan de nodige verpleegdiagnosen op, evalueert en bepaalt gepaste acties.

Je bepaalt de geschikte ondersteuning vanuit de principes van ontwikkelingsgerichte zorg en psychosociale ondersteuning van de NICU en past deze toe binnen een casus.

Je past de principes van de meest recente ERC-NLS richtlijnen correct toe binnen een gesimuleerde situatie.

Leerinhoud

Deel 1: Werkings- en basisprincipes NICU
1. Algemene werking NICU /werkingsprincipes
2. Algemene observaties en interpretaties
3. Voeding
5. Farmacologie

Deel 2: pathologieën en afwijkingen
1. Infecties
2. Aangeboren afwijkingen
3. Ineffectieve ademhaling
4. Zuurstofbehandeling en ventilatietechnieken
5. Hersenbloedingen


Deel 3: Ontwikkelingsgerichte zorg en psychosociale ondersteuning
1. Ontwikkelingsgerichte zorg
2. Psychosociale aspecten

Deel 4 NLS
1. Transport
2. Opname NICU
3. Reanimatie van de pasgeborene

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kan je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

Afhankelijk van de veiligheidsmaatregelen die op het moment van de evaluatie van kracht zijn, wordt er op de campus of online op afstand geëvalueerd.

Bij een lockdown is het niet mogelijk om een vaardigheidstoets op de campus te organiseren.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tijdens examenperiode op het einde van periode 2Mondeling examen100,00met inbegrip van vaardigheidstoets
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede zittijdMondeling examen100,00met inbegrip van vaardigheidstoets

Omschrijving volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.