Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
A 4V Seksualiteit en intimiteit24153/1773/2122/1/80
Studiegids

A 4V Seksualiteit en intimiteit

24153/1773/2122/1/80
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Brugprogramma Verpleegkunde
  Keuzepakket:
  • 4V / 4V Flex / Brug 3
 • Verpleegkunde
  Keuzepakket:
  • 4V / 4V Flex / Brug 3
 • Verpleegkunde - flextraject
  Keuzepakket:
  • 4V / 4V Flex / Brug 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 78,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Codering: K5 4V 21-22
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Coördinator: Van Looveren Veerle
Andere docenten: De Bie Chloé
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Periode 1+2

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Aanvullende studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docent(en).

Studiematerialen

Bespreekbaar maken van seksualiteit en intimiteit, handboek voor professionals in zorg en welzijnVerplicht
 • Auteur: Hoing M., Janssen J., Boer A., Liebregts M.
 • Uitgever: Coutinho
 • Editie: 2017
 • ISBN-nr: 978-90-469-0583-8
 • Medium: Boeken
 • Te koop via de verkoopdienst
Digitale leertekst: Brug 3/4V Seksualiteit en intimiteitVerplicht
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

Dit OLOD wordt aangeboden volgens de principes van blended learning. Er wordt gekozen voor een onderwijsvorm waarbij digitaal studiemateriaal wordt aangeboden, in combinatie met contactonderwijs op de campus of online. Tijdens de contactmomenten kan gewerkt worden op basis van de voorbereiding van de student. In geval de student zich niet of onvoldoende heeft voorbereid, heeft een docent het recht de student de toegang tot een contactmoment te ontzeggen.

Indien contactonderwijs niet mogelijk is, wordt dit opleidingsonderdeel aangeboden via digitaal afstandsonderwijs.

Werkvormen

Totale studietijd78,00 uren
 • Duur: 2 periodes
 • Startmoment: Periode 1

Leerresultaten

CodeOmschrijving
V1Organiseren en coördineren van de diverse aspecten van zorg, ook in niet-vertrouwde, complexe zorgsituaties, om ze te laten verlopen als een continu en integraal proces
V 1.1Coördineren en afstemmen van de zorg rond het cliëntsysteem
V 1.2Afstemmen en bewaken van de intra-, extra en transmurale zorg tot een continu en integraal zorgproces / zorgketen
V 1.3Regie voeren op basis van klinische deskundigheid over de uitvoering van het zorgproces
V 1.4Autonoom optreden vanuit een samenwerkingsmodel als belangenbehartiger van het cliëntsysteem
V 1.5Bewaakt het verloop van het zorgprogramma / klinisch pad / zorgketen
V2Op een professioneel verantwoorde wijze vraaggestuurde zorg op maat verlenen ook in niet vertrouwde, complexe zorgsituaties, gericht op het somatisch, sociaal, psychisch en existentieel welbevinden van de zorgvrager in een multiculturele omgeving
V 2.1Detecteren van de nood en vertalen naar evidence-based cliëntgerichte en –gestuurde verpleegkundige zorg op maat conform de algemene en beroepsgerelateerde wetgeving met gebruik van klinische expertise
V 2.2Systematisch integreren van modellen van methodisch werken
V 2.3Autonoom handelen vanuit een professionele relatie en houding
V 2.4Flexibel aanpassen van het verpleegkundig zorgproces met verantwoordelijkheidszin en een ruime mate van initiatief
V3Toonaangevend functioneren binnen een team
V 3.1Professioneel communiceren met de zorgvrager en het team
V 3.2Interprofessionele en intraprofessionele relaties opbouwen en efficiënt samenwerken rond gemeenschappelijke zorgdoelstellingen
V 3.3Coachen van de zorgvrager en van collega’s
V4De kwaliteit van zorg en welzijn bewaken en bevorderen
V 4.1Informatie, advies en educatie verlenen in het kader van preventie en het begeleiden van veranderingsprocessen
V 4.2Ondersteunen en toepassen van het kwaliteitsbeleid van de instelling
V 4.3Kwaliteitsbevorderende initiatieven voorstellen of ondersteunen
V5Constructief bijdragen aan de actuele beroepsontwikkeling
V 5.3Kritisch beoordelen van de relevantie en bruikbaarheid van wetenschappelijke informatie en implementeren in de beroepsuitoefening
V6Autonoom professioneel innoveren en inventief denken en handelen
V 6.1Participeren in vernieuwingsprojecten
V 6.2Acties ondernemen om zich verder te professionaliseren
V 6.3Oplossen van problemen in wisselende praktijksituaties
V 6.4Vanuit een kritische ingesteldheid continu toetsen van beroepsmatig handelen

Leerdoelen

Je herkent vanuit klinische casussen de plaats van de seksuele gezondheid binnen de algehele gezondheid van de mens.

Je verklaart de begrippen en functies van de seksuele responscyclus, legt van hieruit verbanden met mogelijke seksuele problemen en past dit toe op een klinische casus.

Je distilleert uit een klinische casus de biopsychosociale factoren en legt het verband hoe deze factoren het seksleven van patiënten kunnen beïnvloeden.

Je maakt een onderscheid tussen normaal seksueel ontwikkelingsgedrag en afwijkend seksueel gedrag door de seksuele levensloop toe te passen op een klinische casus.

Je schat aan de hand van een eigen casus in of er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag (#metoo) en bepaalt op basis hiervan gepaste vervolghandelingen.

Je legt het Plissit-model en het onder 4-ogen model uit en past dit toe waardoor je van daaruit de grenzen van je eigen kunnen op vlak van seksuele hulpverlening aantoont.

Je herkent het eigen referentiekader op vlak van seksualiteit en kan de eigen vooroordelen die dit met zich meebrengt, benoemen.

Je spreekt bevlogen over seksualiteit, gaat seksuele woorden niet uit de weg en geeft inhoudelijk correcte informatie weer.

Leerinhoud

Seksuele Gezondheid:
Seksuele respons en biopsychosociaal,
werken met kwetsbare jongeren,
seksualiteit bij mensen met een verstandelijke beperking, seksualiteit en intimiteit bij mensen met ernstige psychische aandoeningen,
seksuele disfuncties,
intimiteit en seksualiteit in ziekenhuis en revalidatie

Seksueel grensoverschrijdend gedrag:

Vlaggensysteem

Praten over seksualiteit:
onder 4 ogen stappenplan

Plissit

Eigen referentiekader:
open houding,
handelen met respect voor seksuele beleving,
seksualiteit in de multiculturele samenleving

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kan je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

Reflectieverslagen die je te laat indient, resulteren in 0/20 voor het reflectieverslag.

Als je het materiaal voor de presentatie niet tijdig indient, kan de presentatie niet doorgaan.

Afhankelijk van de veiligheidsmaatregelen die op het moment van de evaluatie van kracht zijn, wordt er op de campus of online op afstand geëvalueerd.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tijdens examenperiode op het einde van periode 2Presentatie100,00met inbegrip van reflectieverslag. Groepspunt voor presentatie. Individueel punt voor reflectieverslag.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede zittijdPresentatie100,00met inbegrip van reflectieverslag. Individueel punt.

Omschrijving volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.