Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45 - 2018 ANTWERPEN
03 613 13 13
info@kdg.be
B 4V Verdieping acute pediatrie24156/1773/2122/1/85
Studiegids

B 4V Verdieping acute pediatrie

24156/1773/2122/1/85
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Brugprogramma Verpleegkunde
  Keuzepakket:
  • 4V / 4V Flex / Brug 3
 • Verpleegkunde
  Keuzepakket:
  • 4V / 4V Flex / Brug 3
 • Verpleegkunde - flextraject
  Keuzepakket:
  • 4V / 4V Flex / Brug 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 78,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Codering: K10 4V 21-22
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Coördinator: De Strooper Elke
Andere docenten: Adriaenssens Sara, Hermans Dorien, Van Brusselen Daan
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Periode 3+4

Studiematerialen algemene info: Verplicht

Aanvullende studiematerialen vind je op de elektronische leeromgeving of krijg je van de docenten.

Studiematerialen

Digitale leertekst: 4V Verdieping acute pediatrieVerplicht
 • Medium: Digitale leeromgeving
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Werkvormen algemene info

Dit OLOD wordt aangeboden volgens de principes van blended learning. Er wordt gekozen voor een onderwijsvorm waarbij digitaal studiemateriaal wordt aangeboden, in combinatie met contactonderwijs op de campus of online. Tijdens de contactmomenten kan gewerkt worden basis van de voorbereiding van de student. In geval de student zich niet of onvoldoende heeft voorbereid, heeft een docent het recht de student de toegang tot een contactmoment te ontzeggen.

Indien contactonderwijs niet mogelijk is, wordt dit opleidingsonderdeel aangeboden via digitaal afstandsonderwijs.

Werkvormen

Totale studietijd78,00 uren
 • Duur: 2 periodes
 • Startmoment: Periode 3

Leerresultaten

CodeOmschrijving
V1Organiseren en coördineren van de diverse aspecten van zorg, ook in niet-vertrouwde, complexe zorgsituaties, om ze te laten verlopen als een continu en integraal proces
V 1.1Coördineren en afstemmen van de zorg rond het cliëntsysteem
V 1.2Afstemmen en bewaken van de intra-, extra en transmurale zorg tot een continu en integraal zorgproces / zorgketen
V 1.3Regie voeren op basis van klinische deskundigheid over de uitvoering van het zorgproces
V 1.4Autonoom optreden vanuit een samenwerkingsmodel als belangenbehartiger van het cliëntsysteem
V 1.5Bewaakt het verloop van het zorgprogramma / klinisch pad / zorgketen
V2Op een professioneel verantwoorde wijze vraaggestuurde zorg op maat verlenen ook in niet vertrouwde, complexe zorgsituaties, gericht op het somatisch, sociaal, psychisch en existentieel welbevinden van de zorgvrager in een multiculturele omgeving
V 2.1Detecteren van de nood en vertalen naar evidence-based cliëntgerichte en –gestuurde verpleegkundige zorg op maat conform de algemene en beroepsgerelateerde wetgeving met gebruik van klinische expertise
V 2.2Systematisch integreren van modellen van methodisch werken
V 2.3Autonoom handelen vanuit een professionele relatie en houding
V 2.4Flexibel aanpassen van het verpleegkundig zorgproces met verantwoordelijkheidszin en een ruime mate van initiatief
V3Toonaangevend functioneren binnen een team
V 3.1Professioneel communiceren met de zorgvrager en het team
V 3.2Interprofessionele en intraprofessionele relaties opbouwen en efficiënt samenwerken rond gemeenschappelijke zorgdoelstellingen
V4De kwaliteit van zorg en welzijn bewaken en bevorderen
V 4.1Informatie, advies en educatie verlenen in het kader van preventie en het begeleiden van veranderingsprocessen
V5Constructief bijdragen aan de actuele beroepsontwikkeling
V 5.1Gericht en methodisch vak- en wetenschappelijke literatuur opzoeken
V6Autonoom professioneel innoveren en inventief denken en handelen
V 6.2Acties ondernemen om zich verder te professionaliseren
V 6.3Oplossen van problemen in wisselende praktijksituaties
V 6.4Vanuit een kritische ingesteldheid continu toetsen van beroepsmatig handelen
V 6.5Actieve bijdrage leveren tot de profilering van het beroep en de belangen van de beroepsgroep

Leerdoelen

Je verklaart de oorzaak van psychosomatische klachten bij kinderen. Je voorspelt hun verloop en anticipeert hierop en formuleert verpleegkundige acties.

Je verklaart de kijk van het kind op zijn ziek-zijn en zijn beleving rond een ziekenhuisopname.

Op basis van casussen over kinderchirurgische ingrepen en de meest voorkomende kinderpathologische aandoeningen, benoem je  observaties en interpreteer je deze. Op basis van je conclusie bepaal je een gepaste actie.  Je beargumenteert de beslissing die je neemt.

Je kan op basis van een casus op een professionele manier advies bepalen en educatie plannen, ontwerpen en voorstellen aan ouders en kind in het kader van preventie en begeleiding.

Je kan op basis van casuïstiek ouders en hun kind correct voorbereiden door gebruik te maken van niet-medicamenteuze technieken om de zorg makkelijker te maken en pijn en/of angsten te reduceren.

Je legt de grondbeginselen van Nieuwe Autoriteit uit.

Je formuleert aanknopingspunten om met Nieuwe Autoriteit in de praktijk aan de slag te gaan.

Leerinhoud

Psychologie van het zieke kind:
- Angsten en opvoeden van het zieke kind
- Somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen

Pathologie:
- Virale infecties
- Neurologie
- Luchtweginfecties
- Gastro-enterologie
- Nefrologie
- Metabole aandoeningen

Verpleegkundige zorg voor een kind:
- Voor - en na chirurgische ingrepen
- met virale infecties
- met neurologische aandoeningen
- met luchtweginfecties
- met gastro-enterologische aandoeningen
- met bloedaandoeningen
- met pijn en angst (miv. niet-medicamenteuze pijnondersteuning)
- met nood aan hoge nasale flow ondersteuning


Pedagogie:

Non Violent Resistance (NVR)

Instap- en studiebegeleiding

Bij dit opleidingsonderdeel hoort vakgeïntegreerde studiebegeleiding. Voor andere vormen van studiebegeleiding kan je terecht bij je leertrajectbegeleider, die je kan verwijzen i.f.v. specifieke studiebegeleiding.

Evaluatie algemene info

Afhankelijk van de veiligheidsmaatregelen die op het moment van de evaluatie van kracht zijn, wordt er op de campus of online op afstand geëvalueerd.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tijdens examenperiode op het einde van periode 4Schriftelijk gesloten boek examen met laptop100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede zittijdSchriftelijk gesloten boek examen met laptop100,00

Omschrijving volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.